Tweedemonitor / Kamervraag / Erkenning en compensatie van getraumatiseerde veteranenErkenning en compensatie van getraumatiseerde veteranen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z09729

Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de Minister van Defensie over erkenning en compensatie van getraumatiseerde veteranen (ingezonden 16 mei 2019).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het artikel «Getraumatiseerde veteraan vecht voor erkenning en compensatie»?1

Vraag 2

Herkent u de signalen – ook eerder benoemd door de Veteranenombudsman – dat mensen «aan het lijntje worden gehouden» en klachtenafhandeling uiterst traag verloopt?2

Vraag 3

Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat mensen die voor Nederland hebben gevochten op deze manier worden behandeld?

Vraag 4

Welke maatregelen overweegt u om te voorkomen dat mensen zo lang moeten wachten op keuringen en dus hun verdiende invaliditeitspensioen?

Vraag 5

Herkent u zich in het signaal van veteranen dat Defensie «doorgaans weinig bereid is om mee te denken» en zich «keihard opstelt» met betrekking tot schadevergoedingen? Zo nee, waar denkt u dan dat deze signalen vandaan komen?

Vraag 6

Maakt u zich ook zorgen over hoe veteranen worden behandeld? Zo ja, welke stappen gaat u nemen om deze situatie te verbeteren?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Bruins Slot (CDA), ingezonden 14 mei 2019 (vraagnummer 2019Z09397).


Gerelateerd

Hulp aan veteranen die lijden aan PTSS

Erkenning en compensatie van getraumatiseerde veteranen

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds dat veteranen onaanvaardbaar lang laten wachten voor keuringen

Het bericht ‘Veteranen Ouwestomp voelen zich besodemieterd, stadscamping Den Bosch komt erg dichtbij’

Het bericht ‘Defensie laat veteranen met klachten veel te lang wachten’

De omgang van defensie met getraumatiseerde veteranen

De berichtgeving ‘Ombudsman: vergoeding voor invalide veteranen moet sneller’

Het bericht ‘Getraumatiseerde agenten die schade claimen jarenlang ‘juridisch tegengewerkt’ door de politie’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl