Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat repressie niet meer voldoende is in drugsaanpakHet bericht dat repressie niet meer voldoende is in drugsaanpak

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z09589

Vragen van de leden Bergkamp en Groothuizen (beiden D66) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en voor Medische Zorg over het bericht dat repressie niet meer voldoende is in drugsaanpak (ingezonden 15 mei 2019).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Nederlandse drugsaanpak onhoudbaar»?1

Vraag 2

Hoe beoordeelt u het pleidooi van de Brabantse recherchechef, de heer R. de Groot, dat alleen repressie niet meer voldoende is?

Vraag 3

Deelt u de analyse van de heer De Groot dat vanwege de grote winstmarges steeds meer criminelen toetreden tot die markt en dat eenmaal in die markt de kans dat ze ooit nog op een eerlijke manier hun geld verdienen heel klein is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Deelt u de analyse van emeritus hoogleraar, de heer C. Fijnaut, dat met het verbod op het gebruik van drugs sprake is van een norm die in steeds mindere mate door de bevolking wordt gedeeld? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Deelt u de analyse van de heer Fijnaut dat handhaving van het drugsverbod onbedoeld leidt tot een ernstig neveneffect, namelijk een illegale markt die wordt bediend door criminele organisaties? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Deelt u de analyse van de heer Fijnaut, dat de strijd tegen de georganiseerde misdaad zo'n grote prijs heeft dat de vraag opkomt of die aanpak nog wel houdbaar is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Bent u van mening dat de huidige aanpak nog wel houdbaar is? Zo ja, waarom? Zo nee, wat gaat u daaraan doen?

Vraag 8

Deelt u de opvatting van de heer De Groot dat teneinde het verdienmodel van de drugshandel succesvol aan te pakken een grondige evaluatie van aanpak en beleid nodig is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

Bent u bereid, zoals de heer De Groot suggereert, een brede commissie van wetenschappers in te stellen die moet adviseren of regulatie of legalisatie in Europees verband een oplossing van het probleem vormt? Zo nee, waarom niet?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Kuiken (PvdA), ingezonden 15 mei 2019 (vraagnummer 2019Z09576).


X Noot
1

NRC Next 14 mei 2019


Gerelateerd

De Nederlandse drugsaanpak

Het bericht dat repressie niet meer voldoende is in drugsaanpak

De repressie tegen Nicaraguaanse NGO’s

Het intrekken van perskaarten in Turkije

Export van 'dual use'-goederen en wapens naar Saudi-Arabië

Het massaproces en de doodstraf voor een persfotograaf in Egypte

Het bericht ‘Amsterdams homokoppel uitgescholden en bespuugd’

Het bericht dat vrouwelijke ambtenaren op de werkvloer worden gediscrimineerd en geïntimideerd

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl