Tweedemonitor / Kamervraag / De dreigementen van de Iraanse president in relatie tot de nucleaire dealDe dreigementen van de Iraanse president in relatie tot de nucleaire deal

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z09174

Vragen van het lid Koopmans (VVD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de dreigementen van de Iraanse president in relatie tot de nucleaire deal (ingezonden 9 mei 2019).

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van het bericht «Iran to take steps to reduce its commitment to landmark nuclear deal»?1

Vraag 2

Hoe beoordeelt u de door de Iraanse president aangekondigde stappen, in het bijzonder de stappen met betrekking tot Iraans hoogverrijkt uranium?

Vraag 3

Kunt u toelichten hoe de stappen zich verhouden tot de afspraken in het Joint Comprehensive Plan of Action, ook wel bekend als de «nucleaire deal» met Iran, en in het bijzonder tot de doelstelling om de ontwikkeling van een Iraanse atoombom zo veel als mogelijk te voorkomen?

Vraag 4

Hebben de Iraanse autoriteiten het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken direct geïnformeerd of heeft Nederland het Iraanse voornemen vernomen via de pers dan wel via bondgenoten? Bent u, indien Nederland direct is geïnformeerd, van plan om op de Iraanse mededeling te reageren? Zo ja, hoe?

Vraag 5

Bent u bereid alle mogelijke drukmiddelen aan te wenden om te helpen voorkomen dat Iran een kernwapenstaat wordt? Hoe beoordeelt u hierbij de positie van de Verenigde Staten?

Vraag 6

Bent u voornemens de Iraanse actie te bespreken tijdens de Raad Buitenlandse Zaken? Zo ja, bent u bereid de Kamer, voor zover mogelijk, over de uitkomsten te informeren?


Gerelateerd

De dreigementen van de Iraanse president in relatie tot de nucleaire deal

De gevolgen van het no deal -scenario voor Nederlandse en EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk

Het bericht dat Minister-President Rutte volgende week voor de tweede maal President Trump bezoekt

De inbeslagname van een vrachtschip door zowel Groot-Brittannië als Iran

Het bericht dat er geen deal is tussen Belastingdienst en Uber over een aftrekpost

Het bericht ‘EU waarschuwt luchtvaart voor verlies vliegrechten bij Brexit zonder deal’

Het bericht dat de Iraanse regering de Nederlandse ambassadeur heeft ontboden

Het bericht dat Iran nieuwe centrifuges gaat ontwikkelen om uranium te verrijken

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl