Tweedemonitor / Kamervraag / Een Brits rapport inzake geloofsvervolging waarin grote zorgen worden geuit over de wereldwijde christenvervolgingEen Brits rapport inzake geloofsvervolging waarin grote zorgen worden geuit over de wereldwijde christenvervolging

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z09130

 1. 2019Z09130


  Vragen van de leden Van Helvert, Omtzigt (beiden CDA), Voordewind (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over een Brits rapport inzake geloofsvervolging waarin grote zorgen worden geuit over de wereldwijde christenvervolging (ingezonden 8 mei 2019)

   

   

  1

  Bent u op de hoogte van het artikel " Christian persecution 'at near genocide levels'"  van BBC naar aanleiding van het rapport opgesteld in opdracht van de Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt? 1)

   

  2

  Kunt u uw reactie op dit rapport van Philip Mounstephen in een brief aan de Kamer doen toekomen, samen met de antwoorden op deze vragen? Kunt u reageren op de conclusies van het interimrapport?

   

  3

  Herkent u de uitspraak van uw Britse collega dat politieke correctheid heeft bijgedragen aan het relativeren van wereldwijde christenvervolging?

   

  4

  In welke mate herkent u de constatering van uw Britse collega dat “in sommige regio's het niveau en de aard van vervolging aantoonbaar dicht in de buurt komt van het voldoen aan de internationale definitie van genocide, volgens die van de VN"?

   

  5

  Welke conclusie moet getrokken worden uit bovenstaande constatering aan de ene zijde en aan de andere zijde artikel 1 uit het Verdrag inzake de Voorkoming en de Bestraffing van Genocide, aangenomen in de Algemene Vergadering van de VN op 1 december 1948, waarin staat dat alle ondertekende leden genocide moeten voorkomen en bestraffen?

   

  6

  Onderschrijft het kabinet het Verdrag inzake de Voorkoming en de Bestraffing van Genocide nog steeds? Welke actie neemt Nederland, bijvoorbeeld als gevolg van het Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van genocide, tegen christenvervolging?

   

  7

  In hoeverre is het kabinet bereid om de vervolging omwille van geloof hard tegen te gaan?

   

  8

  Wanneer wordt de nieuwe Speciaal Gezant voor Vrijheid van Geloof en Levensovertuiging in Nederland aangesteld en krijgt deze dezelfde status als de Ambassadeur voor de Rechten van de Mens?

   

  9

  In hoeverre is het kabinet bereid om samen met andere landen deze vervolging tegen te gaan met sancties tegen landen die christenen vervolgen?

   

  10

  In hoeverre kunnen persoonlijke sancties worden ingezet tegen leiders in landen die christenen vervolgen?

   

  11

  In hoeverre bent u bereid om, samen met de Kamer, en samen met andere landen een ‘artikel 18 Top’ te organiseren, waarbij geen politieke correctheid voorop staat, maar de wens om vervolgde christenen en andere gelovigen te helpen en vervolging te voorkomen?

   

  12

  Deelt u de mening dat de internationale gemeenschap meer actie moet ondernemen dan tot nu toe werd gedaan, omdat de vervolging van christenen in de wereld verergert in plaats van afneemt?

   

  13

  Welke rol ziet u hierin voor Nederland weggelegd als land dat de stad van vrede en recht herbergt?


   

  14

  Bent u bereid om het thema religieuze intolerantie, godsdienstvrijheid en christenvervolging te agenderen voor een speciale sessie van de Raad Buitenlandse Zaken en daar een voorstel te doen voor een gezamenlijke strategie richting landen die religieuze minderheden vervolgen?

   

   

  1) BBC, 3 mei 2019: Christian persecution 'at near genocide levels' (https://www.bbc.com/news/uk-48146305)


Gerelateerd

Een Brits rapport inzake geloofsvervolging waarin grote zorgen worden geuit over de wereldwijde christenvervolging

De Ranglijst Christenvervolging 2020 van Open Doors

Het rapport 'We’re Indians too' van organisatie Open Doors inzake geweld, uitsluiting en geloofsvervolging van christelijke en moslimminderheden in India

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De Open Doors ranglijst christenvervolging 2018

Een nieuw onderzoek naar de risico’s op botsingen met vogels als gevolg van de opening van Lelystad Airport.

Een alomvattend aanvalsplan om het risico op toekomstige overspringende zoönotische infectieziekten drastisch te verkleinen

De ranglijst christenvervolging 2019 uitgebracht door ‘Open Doors’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl