Tweedemonitor / Kamervraag / Het recht tot zelfbeschikking van intersekse baby’s en kinderenHet recht tot zelfbeschikking van intersekse baby’s en kinderen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z09083

 1. 2019Z09083


  Vragen van de leden Westerveld en Özütok (beiden GroenLinks) aan de ministers voor Rechtsbescherming en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het recht tot zelfbeschikking van intersekse baby’s en kinderen. (ingezonden 7 mei 2019)

   

  1

  Kent u de aanbevelingen van het VN-comité tegen Foltering uit December 2018 teneinde de rechten van intersekse kinderen beter te beschermen?

   

  2

  Kent u berichten uit onder andere de Volkskrant 1), waaruit blijkt dat er in Nederland honderden baby’s per jaar met een intersekse variatie worden geboren en dat een deel daarvan wordt geopereerd, ook als dit niet medisch noodzakelijk is?

   

  3

  Heeft u zicht op hoeveel baby’s en kinderen het precies gaat? Zo nee, wilt u behandelingen van intersekse baby’s en kinderen, operaties en hormoonbehandelingen, gaan registreren?

   

  4.

  Bent u het ook met de VN eens dat intersekse baby’s in de regel niet zijn geboren met een medische afwijking, maar met een minder voorkomende sekse-variatie? Zo nee, waarom niet?

   

  5.

  Deelt u de mening dat er geen noodzaak is baby’s met een minder voorkomende sekse-variatie onderhevig te maken aan een niet-noodzakelijke operatie, waarbij de ouders vaak een arbitraire keuze tussen jongetje of meisje maken? Zo nee, waarom niet?

   

  6.

  Deelt ook de mening van de VN dat het behandelen van intersekse baby’s en kinderen als dat niet medisch noodzakelijk is, ingaat tegen de lichamelijke integriteit, autonomie en keuzevrijheid? Zo nee, waarom niet?

   

  7.

  Deelt u de mening van onder andere de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID) dat de gevolgen van een eventuele niet-noodzakelijke medische ingreep, zoals operatie of hormoonbehandeling, zo groot zijn dat de wens van de ouders hierin niet leidend mag zijn en een besluit hiertoe pas mag worden genomen als het kind oud genoeg is zelf in te spreken? Kunt uw antwoord op deze vraag onderbouwen?

   

  8.

  Is bekend in hoeverre intersekse personen op latere leeftijd denken over de keuze die ouders hebben gemaakt? Zijn er verschillen in welzijn en gezondheid van personen van wie de ouders wel en niet hebben besloten tot een operatie? Zo nee, wilt u dit onderzoeken?

   

  9.

  Gaat u nog andere stappen ondernemen naar aanleiding van de aanbevelingen van het VN Comité of berichten van de NNID? Zo ja, welke zijn dit? Zo nee, waarom niet?

   

   

  1) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-om-te-gaan-met-kinderen-van-wie-het-geslacht-onduidelijk-is~b8668f96/


Gerelateerd

Het recht tot zelfbeschikking van intersekse baby’s en kinderen

De aanbevelingen van het VN-Comité tegen Foltering (CAT) voor betere bescherming van intersekse kinderen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De aanbevelingen van het VN Comité tegen Foltering voor betere bescherming van intersekse kinderen

De grote kloof tussen gelukkige en kwetsbare kinderen

Het bericht dat Shell kinderen wurgcontracten zou hebben laten ondertekenen

Het terughalen van Duitse kinderen uit Syrië door Duitsland

Terugkeer van Nederlandse vrouwen en minderjarige kinderen in slechte gezondheid in IS-gebied

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl