Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘De behandeldirecteur van de PI Vught die zwaar blunderde bij de overplaatsing van Michael P. is nu bestuurder van Fivoor’Het bericht ‘De behandeldirecteur van de PI Vught die zwaar blunderde bij de overplaatsing van Michael P. is nu bestuurder van Fivoor’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z09081

 1. 2019Z09081


  Vragen van de leden Van den Berg en Van Toorenburg (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘De behandeldirecteur van de PI Vught die zwaar blunderde bij de overplaatsing van Michael P. is nu bestuurder van Fivoor’ (ingezonden 7 mei 2019)

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Promotie directeur bajes ondanks geblunder rond Michael P.’? 1)
  2. Herinnert u zich dat tijdens de behandeling van de rapporten over het detentieverleden van Michael P. van de zijde van het kabinet herhaaldelijk aangegeven is dat de regering niet over individueel personeelsbeleid gaat? Maar kan een directeur over wiens beleid zo vernietigend is geoordeeld, degene zijn die in een kliniek kan leiden waar een cultuuromslag nodig is? Hoe beoordeelt u dat? 
  3. Bent u ervan op de hoogte dat de omwonenden van de kliniek in Den Dolder nog geen vertrouwen hebben in de kliniek en herhaaldelijk om sluiting ervan hebben gevraagd? Denkt u dat dit vertrouwen toeneemt nu duidelijk is geworden dat juist die persoon directeur is geworden bij Fivoor, onder wiens leiding bij de behandeling en overplaatsing van Michael P. zoveel fout is gegaan? 
  4. Gaat u in dezen iets ondernemen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat? 

   

  1)      https://www.telegraaf.nl/nieuws/3540797/promotie-directeur-bajes-ondanks-geblunder-rond-michael-p?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=seeding-telegraaf


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl