Tweedemonitor / Kamervraag / De openstelling van de Afsluitdijk voor fietsersDe openstelling van de Afsluitdijk voor fietsers

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z09080

 1. 2019Z09080


  Vragen van de leden Schonis (D66) en Von Martels (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de openstelling van de Afsluitdijk voor fietsers. (ingezonden 7 mei 2019)

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Minister beslist: Afsluitdijk vier zondagen open voor fietsers - data nog onduidelijk’? 1)
    
  2. Wat is de reden dat mogelijkheden voor openstelling voor fietsers in 2020 en 2021 beperkter zijn?
    
  3. Kunt u bevestigen dat voor fietsers in 2020 en 2021 wel mogelijkheden zullen worden gecreëerd om over de Afsluitdijk te kunnen fietsen?
    
  4. Kunt u aangeven of er een mogelijkheid is om de dijk op sommige tijdstippen af te sluiten voor autoverkeer of anders alleen voor vrachtverkeer? Zo nee, waarom niet?
    
  5. Kunt u aangeven of een situatie met auto's op één baan en fietsers op de andere met een afscheiding en een snelheid van 50 km per uur per definitie onveilig is?
    
  6. Bent u bereid om in overweging te nemen de auto’s op één baan te laten rijden en de fietsers op de andere baan met een afscheiding? Zo nee, waarom niet?
    
  7. Welke andere maatregelen overweegt en/of verkent u om de Afsluitdijk toch bereikbaar te houden voor fietsers gedurende de werkzaamheden in de komende jaren?


  1) Leeuwarder Courant, 29 april 2019, https://www.lc.nl/friesland/Minister-beslist-Afsluitdijk-vier-zondagen-open-voor-fietsers-data-nog-onduidelijk-24405362.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl