Tweedemonitor / Kamervraag / Berichten dat Sint Maarten niet optreedt tegen witwassenBerichten dat Sint Maarten niet optreedt tegen witwassen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z09003

2019Z09003

Vragen van de leden Diertens en Sneller (beiden D66) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de minister van Financiën over berichten dat Sint Maarten niet optreedt tegen witwassen. (ingezonden 3 mei 2019)

 

Vraag 1

Bent u bekend met de artikelen 'Sint Maarten weigert op te treden tegen witwassen' en 'Sin Maarten is een aantrekkelijk eiland voor toeristen – en voor criminele bendes die geld willen witwassen'? Wat is uw reactie op deze artikelen? 1)

 

Vraag 2

Kunt u uiteenzetten welke economische gevolgen het voor Sint Maarten heeft wanneer het land niet op tijd de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) in wetgeving verankert? Wat betekent dit voor toerisme, bedrijvigheid en werkgelegenheid op Sint Maarten? Hoe kan Sint Maarten die economische klap opvangen? Voorziet u ook economische gevolgen voor andere landen binnen het Koninkrijk?

 

Vraag 3

Wat vind u van de mogelijkheid dat Sint Maarten mogelijk op dezelfde zwarte lijst terecht komt als Noord-Korea en Iran? Is aan ‘non-compliance’ ook een boete of andere vorm van sancties verbonden? Kan Sint Maarten, en daarmee het Koninkrijk, vanuit de Europese Commissie op de vingers getikt worden voor non-compliance voor niet voldoen aan de Europese anti-witwasrichtlijn? Wat betekent dit voor uw eigen inspanningen om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan? Welke mogelijkheden ziet u voor uzelf om te stimuleren dat Sint Maarten voldoet aan internationale afspraken tegen witwassen en financiering van terrorisme?

 

Vraag 4

Heeft de Rijksministerraad overwogen om de FATF aanbevelingen in rijkswetten te verankeren? Zo ja, waarom is daar niet voor gekozen?

 

Vraag 5

Hoe kijkt u aan tegen de hoeveelheid ongebruikelijke transacties, dat volgens het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties in omvang zeven keer het totale bruto binnenlands product van Sint Maarten is? Hoe kijkt u aan tegen de uitspraak dat casino’s sjoemelen met hun boekhouding en zo het witwassen van zwart geld faciliteren? Klopt dit beeld? Welke mogelijkheden heeft u om hiertegen op te treden en gaat u dit doen?  

 

Vraag 6

Wat vind u ervan dat het cliëntonderzoek volgens het artikel in Sint Maarten omstreden is? Hoe staat het met de oprichting van de integriteitsautoriteit op Sint Maarten? Kan die een rol spelen om de regering van Sint Maarten te stimuleren om aan dit soort integriteitsregels tegen witwassen, financiering van terrorisme en integer bestuur te voldoen? Zo ja, welke mogelijkheden en autoriteit heeft de integriteitsautoriteit om dit te bevorderen?

 

 

1) Volkskrant, 30 april 2019
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/sint-maarten-weigert-strijd-tegen-witwassen-en-terrorismefinanciering-aan-te-gaan~bfe3b909/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/sin-maarten-is-een-aantrekkelijk-eiland-voor-toeristen-en-voor-criminele-bendes-die-geld-witwassen~b7c976be/


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl