Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Venezuela belangrijk thema op Koninkrijksoverleg’Het bericht ‘Venezuela belangrijk thema op Koninkrijksoverleg’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z08971

2019Z08971

Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘Venezuela belangrijk thema op Koninkrijksoverleg’. (ingezonden 2 mei 2019)

  1. Hebt u kennisgenomen van het bericht ‘Venezuela belangrijk thema op Koninkrijksoverleg’? (1
  1. Is het waar dat de regering van Aruba tijdens het Koninkrijksoverleg Buitenlandse Betrekkingen op 29 april 2019 de invoering van een visumplicht voor Venezolanen aan de orde heeft gesteld?
  1. Kunt u op hoofdlijnen uitleggen hoe tussen Koninkrijk en afzonderlijke landen het invoeren van een visumplicht geregeld is? Klopt het dat een visumplicht alleen met consensus op Koninkrijksniveau kan worden ingevoerd?
  1. Heeft de (Koninkrijks)regering al een standpunt ingenomen ten opzichte van de (kennelijke) wens van de regering van Aruba om tot een visumplicht voor Venezolanen te komen? Zo nee, op welke termijn denkt de regering hierover een standpunt in te kunnen nemen? In hoeverre is hiervoor noodzakelijk dat er binnen de afzonderlijke landen van het Koninkrijk – met name op Curaçao – op een zelfde wijze over dit thema gedacht wordt?
  1. Bent u bekend met berichtgeving op de website www.24ora.com over de wijze waarop inwoners van de Dominicaanse Republiek op basis van een valse voorstelling van zaken een visum voor het Koninkrijk, meer specifiek het land Aruba, verkrijgen? 2) Klopt het dat in het bijzonder door sporters (softbalspelers) misbruik is gemaakt van door de Nederlandse ambassade in Santo Domingo afgegeven visa voor Aruba? Kunt u aangeven of hier sprake is van individueel misbruik of van een vorm van georganiseerde illegale entree van het Koninkrijk?
  1. Is er het afgelopen jaar, danwel in de achterliggende periode, sprake van een substantiële toename van het aantal visa dat in de Dominicaanse Republiek door de Nederlandse ambassade voor het Koninkrijk afgegeven wordt? Onder wiens verantwoordelijkheid wordt toezicht gehouden op het naleven van de visa-voorwaarden (met name tijdig vertrek)? Is er sprake van een substantiële toename van het aantal Dominicanen dat langer op Aruba blijft dat de toegestane periode? Is er op Aruba sprake van een waarneembare toename van het aantal op overheidskosten verwijderde Dominicanen?
  1. In hoeverre hebben inwoners van de Dominicaanse Republiek die een visum voor (bijvoorbeeld) Aruba krijgen ook (automatisch) toegang tot andere landen in het Koninkrijk?

(1) Amigoe, 30 april 2019

(2) Berichten op www.24ora.com, onder andere op 9 april 2019


Gerelateerd

De humanitaire crisis in Venezuela en de erkenning van Juan Gauidó

Het bericht dat het Rode Kruis Venezuela mag betreden met hulpgoederen

Venezolaans conflictgoud dat via Curaçao en Aruba wordt verhandeld

Het bericht ‘Venezuela belangrijk thema op Koninkrijksoverleg’

Het akkoord met Venezuela

Het bericht ‘Caribische eilanden kunnen grotere toestroom Venezolanen verwachten’

De illegale goudsmokkel vanuit Venezuela

Het bericht ‘Vreemdelingenadvocaten: 'Curaçao zet Venezolanen collectief uit’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl