Tweedemonitor / Kamervraag / Het kweken van medicinale wiet in het WestlandHet kweken van medicinale wiet in het Westland

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z08907

 1. 2019Z08907

  Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister-president en de minister voor Medische Zorg over het kweken van medicinale wiet in het Westland. (ingezonden 30 april 2019)

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Westland wil cannabis gaan kweken’? 1)
  2. Hoe beoordeelt u de situatie dat landen, zoals Canada en bepaalde staten in de Verenigde Staten, waar recreatief gebruik van cannabis is gereguleerd, volop gebruik maken van kennis en vaardigheden van Nederlandse kwekers? Begrijpt u de klacht van de tuinders dat ‘het buitenland’ er met de Nederlandse kennis vandoor gaat, die deze tuinders niet hier in Nederland te gelde kunnen maken?
  3. Wat is er precies aan de orde geweest in het gesprek dat deze tuinders hadden over het kweken van medicinale cannabis met de minister-president? Wat was de uitkomst van dit gesprek?
  4. Welke regels knellen of belemmeren grootschalige productie van medicinale cannabis door meerdere aanbieders voor de export?
  5. Bent u bereid de mogelijkheid te verkennen om medicinale cannabis (onder strikte voorwaarden en mits zij aan strikte eisen voldoen, zoals dat ook bij andere geneesmiddelen het geval is) te laten kweken door meerdere aanbieders? Zo nee, waarom niet? Waarom kiest u in deze niet voor een gelijk speelveld?

  1) Teletekst 17 april 2019


Gerelateerd

Het kweken van medicinale wiet in het Westland

Het kweken van wiet als medicijn

Wetenschappelijk onderzoek naar de werking van medicinale cannabis

Het laten aansluiten van het aanbod van BMC bij de wensen en behoeften van gebruikers van medicinale cannabis

Het bericht dat wietolie zo populair is dat gemeenten soepelere regels overwegen

Het onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) naar medicinale cannabis

De afhandeling van de asbestbrand in Wateringen

Het bericht ‘Migranten in Westland wonen in tenten en hutjes door gebrek aan huisvesting’.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl