Tweedemonitor / Kamervraag / Het misbruikschandaal bij ProDemosHet misbruikschandaal bij ProDemos

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z08904

2019Z08904

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van

Justitie en Veiligheid over het misbruikschandaal bij ProDemos (ingezonden 30 april 2019)

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Misbruikschandaal bij Haags ‘Huis voor de democratie’ ProDemos’? [1]
  1. Heeft u contact opgenomen met ProDemos naar aanleiding van dit nieuws? Zo ja, heeft ProDemos u meer inzicht kunnen bieden in de maatregelen die zijn genomen sinds de eerste meldingen van deze misstanden?
  1. Bent u van mening dat een extern en onafhankelijk onderzoek in de rede ligt om te verzekeren dat

ProDemos de juiste stappen heeft genomen? Zo nee, waarom niet?

  1. Is er naar aanleiding van het door ProDemos georganiseerde onderzoek en het daaropvolgende ontslag van de directeur contact opgenomen met voormalige werknemers om hen nazorg te bieden? Zo nee, bent u bereid de organisatie hiertoe op te roepen?
  1. Kunt u toelichten wat voor nazorg verleend wordt aan huidige en voormalige werknemers? Bent u bereid erop toe te zien dat deze nazorg correct verloopt?
  1. Op welke manier worden (voormalige) werknemers ondersteund bij de keuze om aangifte te doen of niet? Hoe wordt er verzekerd dat men aangifte kan doen wanneer dat gewenst is, zonder te hoeven vrezen voor repercussies?

[1] https://nos.nl/artikel/2282588-misbruikschandaal-bij-haags-huis-voor-de-democratie-prodemos.html


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl