Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Afghaanse tolken die Nederlanders hielpen onder vuur’Het bericht ‘Afghaanse tolken die Nederlanders hielpen onder vuur’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z08901

 1. 2019Z08901

  Vragen van het lid Belhaj (D66) aan de minister van Defensie over het bericht ‘Afghaanse tolken die Nederlanders hielpen onder vuur’ (ingezonden 30 april 2019)

  1. Bent u bekend met het bericht over Afghaanse tolken, die voor Defensie hebben gewerkt en nu worden opgejaagd en vermoord door de Taliban en aanhangers van ISIS? 1)
  1. Klopt het dat er tussen 2006 en 2010 in totaal 102 Afghaanse tolken zijn ingezet door Defensie in

  Afghanistan? Zo nee, hoeveel Afghaanse tolken zijn door Defensie ingezet in Afghanistan?

  1. Klopt het dat tolken, die in dienst van Defensie hebben gewerkt, in Afghanistan opgejaagd en vermoord worden door de Taliban en aanhangers van ISIS?
  1. Waar kunnen Afghaanse tolken, die door eerdere werkzaamheden voor Nederland in direct en persoonlijk gevaar zijn, een verzoek om asielbescherming indienen? Op welke gronden wordt hun asielaanvraag in behandeling genomen en beoordeeld? Kunt u dit proces toelichten?
  1. Is er een (asiel)regeling voor Afghaanse tolken die door Defensie zijn ingezet? Zo ja, per wanneer bestaat de regeling en kunt u de regeling nader toelichten?
  1. Kunt u verduidelijken hoe en op welke wijze de Afghaanse tolken zijn geïnformeerd over een mogelijke

  (asiel)regeling?

  1. Kan het zijn dat Afghaanse tolken, die door Defensie zijn ingezet, geen weet hebben van een mogelijke

  (asiel)regeling? Zo ja, hoe bent u van plan deze mensen te informeren?

  1. Deelt u de mening dat tolken, die met gevaar voor eigen leven hebben bijgedragen aan de veiligheid van onze militairen en het succes van Nederlandse militaire missies, steun en bescherming van Defensie verdienen?
  1. Bent u bereid om invulling te gegeven aan de verantwoordelijkheid die Defensie heeft jegens mensen die enige tijd voor Defensie hebben gewerkt? Zo ja, kunt u het beleid hieromtrent voor Afghaanse tolken toelichten? Zo nee, waarom niet?

  1) https://www.nd.nl/nieuws/buitenland/afghaanse-tolken-die-nederlanders-hielpen-onder.3343850.lynkx

Das Online JS beautifier ist ein kostenloses Online-Programm, das sich lohnt. Verwenden Sie es, um Web-Scripts zu säubern.


Gerelateerd

Het bericht ‘Afghaanse tolken die Nederlanders hielpen onder vuur’

het bericht ‘Tolken en vertalers staken ‘totdat de minister met ons in gesprek gaat’’

Het bericht ‘Vluchtelingenwerk bezorgd om uitzetting Afghaanse tolk’

De uitvoering van de Wet beëdigde tolken en vertalers

Een Afghaanse tolk die vreest voor zijn leven omdat hij Nederland dreigt te worden uitgezet.

Het bericht 'Afghaanse migranten op de Iraanse grens gemarteld en in rivier gegooid'

Het bericht 'Zelfstandige tolken met uitsluiting bedreigd'

Het stakingsrecht van tolken en vertalers

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl