Tweedemonitor / Kamervraag / De groeiende maatschappelijke zorgen over de plannen voor Paleis SoestdijkDe groeiende maatschappelijke zorgen over de plannen voor Paleis Soestdijk

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z08900

2019Z08900

 

Vragen van de leden Van Eijs en Sneller (beiden D66) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties over de groeiende maatschappelijke zorgen over de plannen voor Paleis Soestdijk (ingezonden 30 april 2019)

 

 

 

 1. Heeft u kennisgenomen van de berichten ‘Politiek Baarn schrikt van massaliteit plan Paleis Soestdijk:

‘We hebben Rupsje Nooitgenoeg in huis gehaald’’ en ‘Baarn stemt niet over Paleis Soestdijk'? 1) Wat is uw reactie op deze berichtgeving?

 

 1. Kent u de procedure-leidraad zoals gehanteerd voor de selectie van de meest geschikte herbestemmingsvoorstellen van Paleis Soestdijk? 2)
 2. Bent u meer in het bijzonder op de hoogte van de daarin opgenomen selectiecriteria, waaronder de haalbaarheid en financiële gedegenheid van het herbestemmingsvoorstel?
 3. Bent u op de hoogte van het feit dat bij de biedingsprocedure, van de drie herbestemmingsvoorstellen die aan alle kwalitatieve eisen van het Rijk, de betrokken gemeenten en de provincie voldeden, het winnende consortium ‘Made by Holland’ destijds in haar voorstel met 65 woningen het laagste aantal te bouwen woningen had opgenomen? 3)
 4. Hoe beoordeelt u in het licht van de voornoemde selectiecriteria dat het meest recente masterplan van ‘Made by Holland’ significant meer woningen bevat en de renovatie van Paleis Soestdijk volgens de consortiumdirecteur staat of valt met een akkoord van de Baarnse gemeenteraad voor de bouw van deze 98 woningen? 4)
 5. Hoe beoordeelt u in ditzelfde licht dat het winnende consortium destijds rond de 40 hotelsuites in Paleis Soestdijk beloofde, maar dit zelf nu toch niet haalbaar acht en daarom tegenover het Paleis een geheel nieuw hotel met maar liefst 120 kamers wil bouwen? 5)
 6. Is bij de beoordeling van de haalbaarheid en financiële gedegenheid van het herbestemmingsvoorstel van ‘Made by Holland’ rekening gehouden met het feit dat het voorstel na de verkoopprocedure nog kon worden gewijzigd en uitgebreid? Zo ja, in hoeverre zijn de huidige uitbreidingsplannen destijds al voorzien en besproken?
 7. Zijn er gedurende de biedingsprocedure of in de uiteindelijke koopovereenkomst afspraken gemaakt tussen het Rijk en het consortium over de mogelijkheid of onmogelijkheid om met een omvangrijker definitief herbestemmingsplan te komen?
 8. Hoe ruim zijn de grenzen van het oorspronkelijke concept precies, nu volgens de Rijksvastgoeddienst de ‘optimalisatie’ binnen het oorspronkelijk concept past? Vallen de bouw van een geheel nieuw hotel en 33 extra woningen binnen de grenzen van dit concept? 6)
 9. Was met de wetenschap van de huidige uitbreidingsplannen van het consortium ‘Made by Holland’

nog altijd voor dit voorstel gekozen?

 1. Ziet u het als een risico dat een van de andere planmakers vanwege de huidige uitbreidingsplannen van ‘Made by Holland’ mogelijk alsnog bezwaar zal maken tegen de biedingsprocedure?
 2. Deelt u de zorgen van de inwoners en nagenoeg alle partijen in de Baarnse gemeenteraad over de verwachte overlast van evenementen, de verwachte natuurschade, de toenemende verkeer- en parkeerdruk en de beperkte bereikbaarheid van de Lage Vuursche als gevolg van dit omvangrijkere herbestemmingsplan?
 3. Heeft u er begrip voor dat de Baarnse gemeenteraad, gezien de uitbreidingsplannen en onduidelijkheid over de precieze uitvoering daarvan, geen beslissing op het voorgestelde besluit ruimtelijk kader heeft genomen? Heeft u er tevens begrip voor dat de raad in plaats daarvan eerst een

‘natuurtoets‘ en ‘mobiliteitsonderzoek‘ wenst, opgevolgd door een allesomvattend voorontwerp bestemmingsplan? 7)

 1. Bent u, gelet op de groeiende maatschappelijke zorgen, bereid te garanderen dat u slechts een inpassingsplan vaststelt indien geen bebouwing plaatsvindt buiten de versteende contouren zoals opgenomen in het oorspronkelijke herbestemmingsvoorstel?
 2. Deelt u de mening dat er garanties dienen te komen dat de opbrengsten van de woningen daadwerkelijk ten goede komen aan de renovatie van het Paleis en de tuin?

 

 

 

 

 

 

1)

https://www.ad.nl/amersfoort/politiek-baarn-schrikt-van-massaliteit-plan-paleis-soestdijk-we-hebben-rupsje-

 

 

 

 

nooitgenoeg-in-huis-gehaald~a9f015c0/ &

https://nieuws.nl/algemeen/20190417/baarn-stemt-niet-over-paleis-soestdijk/

 

2) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/08/13/paleis-soestdijk

 

3)

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/nieuws/2016/10/25/drie-plannen-voor-soestdijk-door-naar-laatste- ronde

 

4)

https://www.ad.nl/amersfoort/renovatie-paleis-soestdijk-staat-of-valt-met-akkoord-gemeenteraad-baarn-voor- woningbouw~a5cc822f/

 

5) https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1855290/meer-woningen-in-villawijk-naast-paleis-soestdijk.html

 

6) https://www.ad.nl/amersfoort/kan-het-plan-voor-paleis-soestdijk-nog-aangepast-worden~aa4be870/

 

7) https://www.ad.nl/amersfoort/baarn-stelt-uitspraak-over-paleis-soestdijk-uit~a99c00ef/

 


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl