Tweedemonitor / Kamervraag / Hoge parkeertarieven bij ziekenhuizenHoge parkeertarieven bij ziekenhuizen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z08862

2019Z08862


Vragen van de leden Ploumen (PvdA) en Geleijnse (50PLUS) aan de minister voor Medische Zorg over hoge parkeertarieven bij ziekenhuizen. (ingezonden 29 april 2019)

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Patient ziek van parkeerkosten‘? [1]
  2. Kent u de verhalen van mensen die honderden euro’s per jaar kwijt zijn aan parkeerkosten bij het ziekenhuis?
  3. Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat patiënten en hun bezoekers tot wel 4 euro per uur, of 36 euro per dag kwijt zijn aan parkeerkosten? Waar ligt wat u betreft de grens voor parkeerkosten voor zieke mensen? Kunt u uw antwoord toelichten?
  4. Is het de bedoeling dat patiënten veel geld betalen voor parkeren? Zo nee, welke oplossingen zijn er denkbaar om te voorkomen dat patiënten of naasten die een patiënt bezoeken worden gevrijwaard van hoge kosten?
  5. Bent u bereid om maatregelen te nemen tegen hoge parkeerkosten voor patiënten en hun familieleden?
  6. In antwoord op vragen van het lid Van Gerven (SP) gaf u aan bereid te zijn de VNG en de koepels van ziekenhuizen te wijzen op terugkerende vragen over parkeertarieven; heeft dit iets opgeleverd? [2]
  7. Deelt u de mening dat zorgverzekeraars een rol kunnen spelen bij het in de hand houden van parkeerkosten, door bij het inkoopproces eisen te stellen aan de parkeertarieven voor patiënten? Zo ja, bent u bereid om zorgverzekeraars ertoe aan te zetten om betaalbare parkeertarieven onderdeel te laten zijn van de contractonderhandelingen met ziekenhuizen? Zo nee, waarom niet?

(1) https://www.telegraaf.nl/nieuws/3508303/patient-ziek-van-parkeerkosten

(2) Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vergaderjaar 2018-2019, Aanhangsel van de Handelingen, nr. 1953


Gerelateerd

Het bericht dat de parkeertarieven bij het Albert Schweitzer ziekenhuis verdrievoudigen.

Hoge parkeertarieven bij ziekenhuizen

Hoge parkeertarieven bij ziekenhuizen

Hoge parkeertarieven bij ziekenhuizen

Het weer opschalen van de reguliere ziekenhuiszorg

Het bericht ‘Parkeren bij ziekenhuizen weer duurder’

De onzekere toekomst van het ziekenhuis in Zutphen

Het bericht ‘Betalen ziekenhuizen de rekening van het afval van de kerncentrale Borssele’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl