Tweedemonitor / Kamervraag / De aanpak van knooppunt HoevelakenDe aanpak van knooppunt Hoevelaken

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z08650

2019Z08650


Vragen van de leden Von Martels, Geurts en Slootweg (allen CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de aanpak van knooppunt Hoevelaken. (ingezonden 25 april 2019)

1. Bent u bekend met het artikel 'Kosten van risico’s drijven bouwconcerns en Rijk uiteen', waarin aangegeven wordt dat het contract met de bouwbedrijven BAM en Van Oord voor de aanpak van het knooppunt Hoevelaken door Rijkswaterstaat wordt ontbonden? 1)

2. Klopt het dat de werkzaamheden om dit knooppunt aan te pakken in 2021 van start zouden gaan?

3. Houdt deze ontbinding in de praktijk in dat pas op veel latere datum het knooppunt Hoevelaken wordt aangepakt?

4. Beseft u dat het knooppunt Hoevelaken en de wegvakken daaromheen beruchte fileknelpunten zijn en hoog scoren in diverse filelijstjes?

5. Betekent dit dan ook dat duizenden automobilisten die van de auto afhankelijk zijn gedupeerd worden door dit uitstel?

6. Beseft u dat het bedrijfsleven 983 miljoen tot 1,3 miljard schade heeft geleden volgens Transport en Logistiek Nederland en dat andere bronnen spreken over een schade van wellicht 3,7 miljard door files?

7. Op welke wijze wilt u met spoed komen tot nieuwe afspraken met bouwers, zodat op het afgesproken tijdstip van start kan worden gegaan?

8. Ziet u nu ook mogelijkheden om tegelijkertijd verbeteringen aan te brengen tussen het knooppunt A1/A30 bij Barneveld en het knooppunt Hoevelaken (vice versa)?

9. Ziet u de flessenhals-situatie, die nu tussen Apeldoorn en Hoevelaken (vice versa) ontstaat, nu er wordt gewerkt aan een verbreding van de A1 richting het oosten (tussen Apeldoorn en Azelo)? Zo ja, wat gaat u daarop ondernemen?

10. Hoe ver bent u met de uitvoering van de motie-Amhaouch c.s. (Kamerstuk 35000A, nr. 42) die de regering verzoekt een (tijdelijke) intercitystop bij Barneveld-Noord te onderzoeken?


1) Financieel Dagblad, van 17 april 2019, 'Kosten van risico’s drijven bouwconcerns en Rijk uiteen'


Gerelateerd

De aanpak van knooppunt Hoevelaken

Het artikel 'Grote onvrede over aanpak pootgoedfraude'

Het bericht 'Samenwerking bij verwijderen asbest loopt vast, ‘overheid moet ingrijpen’'

Het bericht 'En het Songfestival gaat naar... Rotterdam!'

De eerdere beantwoording over het zogeheten gelijkberechtigingsdossier

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Transparantie regionaal bestuurlijke overleg van 18 december 2017 en Alderstafel Lelystad Airport

De verkeersveiligheid op de N36

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl