Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Wise persons' to scrutinize EU development finance’Het bericht ‘Wise persons' to scrutinize EU development finance’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z08638

2019Z08638


Vragen van het lid Van Haga (VVD) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht ‘Wise persons' to scrutinize EU development finance’ (ingezonden 25 april 2019)

1

Bent u bekend met het bericht ‘Wise persons' to scrutinize EU development finance’? 1)

2

Hoe beoordeelt het kabinet het mandaat van deze ‘High-Level Group of Wise Persons’? 2)

3

In hoeverre verwacht u dat de conclusies van deze werkgroep invloed zullen hebben op de vormgeving van het Europees Ontwikkelingsfonds en de wijze waarop dit fonds zich zal verhouden tot het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027?

3

Deelt u de mening, zoals in het artikel verkondigd door een deskundige, dat de EU weliswaar meer investeert in ontwikkelingslanden dan de rest van de wereld tezamen, maar dat het systeem dermate gefragmenteerd en ongecoördineerd is dat de impact daar onder lijdt? Zo nee, waarom niet?

4

Deelt u de mening dat de rol die een land als China speelt in ontwikkelingslanden noopt tot het herijken van de wijze waarop ontwikkelingsfinanciering wordt vormgegeven?

5

Deelt u tevens de mening dat middelen in het kader van ontwikkelingsfinanciering effectief en gecoördineerd moeten worden ingezet en dat er pas extra geld op tafel kan komen zodra dit aantoonbaar het geval is? Zo ja, is dit standpunt onderdeel van de Nederlandse onderhandelingsinzet?

6

Bent u bereid de Kamer te informeren over de conclusies van de werkgroep, zodra zij deze heeft gepresenteerd? Bent u tevens bereid de Kamer op de hoogte te houden van de verdere behandeling?

1) https://www.devex.com/news/wise-persons-to-scrutinize-eu-development-finance-94662

2) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6559-2019-REV-1/en/pdf


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 347
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl