Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Venlo hotspot voor snelwegcrimineel’Het bericht ‘Venlo hotspot voor snelwegcrimineel’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z08476

2019Z08476


Vragen van de leden Laan-Geselschap, Remco Dijkstra en Nijkerken-De Haan (allen VVD) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Venlo hotspot voor snelwegcrimineel’. (ingezonden 24 april 2019)

  1. Kent u het bericht ‘Venlo hotspot voor snelwegcrimineel’ van 19 april 2019? 1)
  2. Klopt het dat vrachtwagenchauffeurs in Nederland van alle EU-landen de grootste kans hebben slachtoffer te worden van transportcriminaliteit zoals overvallen en ladingdiefstallen?
  3. Wat vindt u van de schrikbarende cijfers van 437 incidenten in 2018 die in Nederland zijn geregistreerd door de Transported Asset Protection Association (TAPA)?
  4. Deelt u de mening dat dit aantal incidenten moet worden teruggedrongen omdat dit ten eerste voor rompslomp en kosten zorgt bij ondernemers en ten tweede slecht is voor het vestigingsklimaat?
  5. Is bekend op/bij welke specifieke locaties/voorzienigen of in welke gevallen de rovers in het algemeen toeslaan? Zo ja, wat kan er op deze locaties of in deze gevallen verbeterd worden en wat is daarvoor nodig? Bent u bereid samen met de provincies die grenzen aan de transportas Rotterdam- Ruhrgebied te bezien op welke plekken beveiligde parkeerplaatsen noodzakelijk worden geacht?
  6. Deelt u de mening dat onderzocht moet worden of ook terreinen van transportondernemers zelf, die zich bevinden nabij de infrastructuur, gebruikt kunnen worden als beveiligde parkeerplaatsen? Zo ja, op welke wijze gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?
  7. Deelt u de mening dat mobiel banditisme nadrukkelijker op de agenda moet worden gezet in de EU, aangezien landen waar deze criminelen vandaan komen hun verantwoordelijkheid moeten nemen? Zo ja, op welke wijze gaat u dit aankaarten bij uw collega’s? Zo nee, waarom niet?
  8. Deelt u voorts de mening dat het onwenselijk is dat verdachten uit het buitenland, zoals het geval is bij de Roemeense bende, hun proces in vrijheid mogen afwachten waardoor zij hun straf kunnen ontlopen door te vluchten? Zo ja, hoe kan dit in de toekomst worden voorkomen?
  9. Bent u bereid met Transport en Logistiek Nederland (TLN) in gesprek te treden teneinde gezamenlijk met een plan van aanpak te komen om transportondernemers weerbaarder te maken tegen inbrekerstuig? Zo ja, op welke termijn gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?

1) https://www.telegraaf.nl/nieuws/3468852/venlo-hotspot-voor-snelwegcrimineel


Gerelateerd

Het bericht ‘Venlo hotspot voor snelwegcrimineel’

Het gebruik van een levende haan tijdens Kallemooi.

Het artikel ‘NVWA nalatig na signalen over slachthuizen als 'corona-hotspot’’.

Het bericht ‘NVWA nalatig na signalen over slachthuizen als 'corona-hotspot'’ en de uitzending ‘Nieuwsuur, seizoen 2020 Afl. 186.

De sluiting van een grote truckparking bij Venlo en het gebrek aan goede alternatieven

Het bericht ‘Gehandicapte mag werkbonus nog steeds niet houden, Kamerleden boos’

Het doorgaan van huisuitzettingen tijdens de coronacrisis ondanks uw statement en andere nadelige gevolgen op huisvesting

De brief ‘Uitvoering motie van de leden Laan-Geselschap en Van Toorenburg over de intrekking van het Nederlanderschap’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl