Tweedemonitor / Kamervraag / De jeugdzorginstelling Elker – het PoortjeDe jeugdzorginstelling Elker – het Poortje

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z08465

2019Z08465


Vragen van de leden Kuiken en Nijboer (beiden PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de jeugdzorginstelling Elker – het Poortje (ingezonden 24 april 2019)

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Vakbonden geschokt over inkrimping jeugdzorg Groningen en Drenthe’? [1]
  2. Heeft u contact gehad met de gemeenten Groningen en Drenthe naar aanleiding van de brandbrief van de Raad van Toezicht (RvT) die op 18 maart 2019 aan u werd verstuurd? Zo ja, welke afspraken om de kwaliteit van de jeugdzorg in de regio te waarborgen zijn hieruit voortgekomen? Zo nee, waarom niet?
  3. Kunt u bevestigen dat de gemeenten het budget van de jeugdzorginstelling hebben gehalveerd of drastisch verlaagd? Zo ja, waarom is deze maatregel genomen? Zo nee, waarom niet?
  4. Maakt u zich zorgen over de melding van de FNV dat meer banen bij Elker - het Poortje zullen verdwijnen als gevolg van deze bezuiniging waardoor er onvoldoende hulp geboden kan worden aan suïcidale jongeren?
  5. Welke maatregelen bent u op de korte termijn bereid te nemen om de veiligheid van kwetsbare jongeren te waarborgen? Bent u ervan overtuigd dat deze stappen voldoende zullen zijn om te verzekeren dat kinderen niet in gevaar zullen komen?
  6. Deelt u de mening dat het terugdringen van JeugdzorgPlus-plekken gepaard dient te gaan met het creëren van extra woonplekken in andere woonvormen (zoals gezinshuizen) zodat kinderen niet tussen wal en schip vallen en de zorg krijgen die zij nodig hebben?
  7. Deelt u tevens de opvatting dat de plekken die Elker - het Poortje momenteel biedt open dienen te blijven omdat er nog geen passende vervangende plekken zijn gecreëerd? Zo nee, waarom niet?
  8. Heeft u voorbereidingen getroffen voor het geval dat deze (of een andere) jeugdzorginstelling niet langer kan functioneren? Zo ja, kunt u zo een rampenplan de Kamer doen toekomen? Zo nee, deelt u de mening dat de situatie bij verschillende jeugdzorginstellingen inmiddels dermate ernstig is dat een dergelijk draaiboek nodig is om de zorg te waarborgen in het slechtste scenario?

[1] https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2019/04/vakbonden-geschokt-over-keuze-forse-inkrimping-jeu


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De brandbrief van de Raad van Toezicht van jeugdzorginstelling Elker – het Poortje

De jeugdzorginstelling Elker – het Poortje

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De definitieve sluiting van Het Poortje

De brandbrief van de FNV over de ambulancezorg

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl