Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat een niet-bewezen effectieve therapie bij ADHD wel door zorgverzekeraars vergoed wordtHet bericht dat een niet-bewezen effectieve therapie bij ADHD wel door zorgverzekeraars vergoed wordt

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z08114

2019Z08114

Vragen van de leden Raemakers en Van Weyenberg (beiden D66) aan de Ministers voor Medische Zorg, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat een niet-bewezen effectieve therapie bij ADHD wel door zorgverzekeraars vergoed wordt. (ingezonden 18 april 2019)

  1. Bent u bekend met het bericht dat een niet-bewezen effectieve therapie bij ADHD wel door zorgverzekeraars vergoed wordt? 1)
  2. Klopt het dat verschillende verzekeraars deze niet-bewezen effectieve paardentherapie voor ADHD-patiënten vergoeden uit het aanvullende pakket?
  3. Hoe beoordeelt u de situatie waarin verzekeraars niet-bewezen effectieve therapieën vergoeden als de behandelaars zijn aangesloten bij een beroepsvereniging?
  4. Zijn er andere niet-bewezen effectieve behandelingen die door verzekeraars vergoed worden? Zo ja, welke zijn dat?
  5. Klopt het dat gemeenten voor minderjarigen kunnen bijspringen door de behandeling te vergoeden uit het persoonsgebonden budget? Zo ja, hoe beoordeelt u het feit dat gemeenten niet-bewezen effectieve behandelingen vergoeden?
  6. Kunt u een lijst geven van welke gemeenten deze behandeling van ADHD met paardentherapie vergoeden?
  7. Zijn er meer niet-bewezen effectieve behandelingen die door gemeenten uit het persoonsgebonden budget (PGB) vergoed worden? Zo ja, welke behandelingen zijn dat en in welke gemeenten?
  8. Klopt het dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) deze behandeling met paarden financiert voor mensen die een uitkering ontvangen in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) of de Werkloosheidswet (WW)? Zo ja, om hoeveel mensen gaat dat en in welke regelingen?
  9. Op welke manier wordt bepaald of een dergelijk traject vergoed kan worden vanuit het re-integratiebudget?
  10. Zijn er meer trajecten waarvan de effectiviteit niet is aangetoond, die wel worden gefinancierd door het UWV?

1) https://www.vn.nl/paardentherapie-verzekeraars/


Gerelateerd

Het bericht dat een niet-bewezen effectieve therapie bij ADHD wel door zorgverzekeraars vergoed wordt

De berichten ‘Prestatiedruk in het hoger onderwijs leidt tot misbruik ADHD-medicatie’ en ‘Braindrug modafinil is populair onder studenten, maar ‘je kunt er suïcidaal van worden’’

Noodzakelijke terminale zorg die niet altijd vergoed wordt door zorgverzekeraars

Het bericht dat zorgverzekeraars voor miljoenen euro’s beleggen in farmaceutische bedrijven

De noodzakelijke toestemming voor het vergoed krijgen van langdurige psychoanalytische psychotherapie

De inzet van magistrale apotheekbereidingen in taperingstrips als middel om medicatie op verantwoorde wijze af te bouwen

Nederland als fiscaal doorsluisland en het nieuwe rulingbeleid

De brandbrief van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl