Tweedemonitor / Kamervraag / De problemen in de transgender zorgDe problemen in de transgender zorg

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z08105

2019Z08105

Vragen van de leden Ellemeet, Westerveld en Özütok (allen GroenLinks) aan de minister voor Medische Zorg over de problemen in de transgender zorg.  (ingezonden 18 april 2019)

 

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Transgenders wachten om te worden wie ze zijn’? 1)
  2. Bent u bekend met het feit dat zowel ggz-instellingen als aanbieders van hormoonbehandelingen en chirurgie de maximaal aanvaardbare wachttijd van vier weken al jaren ver overschrijden? Wat vindt u daarvan?
  3. Bent u tevens bekend met het feit dat deze wachttijden kunnen leiden tot grote psychische problemen bij transgenders en het risico op suïcide vergroten, en het feit dat juist transgenderjongeren hier extra vatbaar voor zijn? Bent u bereid deze jongeren  voorrang te verlenen op de wachtlijsten? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?  
  4. Kunt u een overzicht geven van de wachttijden waarmee deze transgender jongeren te maken hebben? Zo ja, kunt u dit specificeren voor het  Amsterdam UMC? Zo nee, waarom niet? 
  5. Bent u voorts bekend met het feit dat het Radboudumc te Nijmegen voornemens is in januari 2020 een expertisecentrum speciaal voor jongeren te openen? Bent u bereid de opening van deze genderafdeling te helpen bespoedigen? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?
  6. Kunt u de signalen bevestigen dat bij gebrek aan goede zorg, transgenders vaak overgaan op zelfmedicatie via het internet? Wat kunt u eraan doen om dit te voorkomen?
  7. Wat is uw reactie op de bevindingen van zowel adviesbureau Zorgvuldig Advies als uw eigen ministerie dat zowel het UMC Amsterdam als UMC Groningen volledig aan hun behandelmaximum zitten en geen mogelijkheden zien om uit te breiden? Bent u bereid hiertegen stappen te ondernemen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?  
  8. Kunt u de signalen bevestigen dat zorgverzekeraars door hun terughoudendheid bij contractering en individuele machtigingen, de ontwikkeling van decentrale netwerkzorg afremmen?
  9. Bent u bereid om ook zelf zorgverzekeraars aan te sporen om meer gendergerelateerde zorg in te kopen, ook bij aanbieders van ketenzorg buiten de academische centra? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?


1) https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/12/wachten-om-te-worden-wie-je-bent-a3956752

 

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van Ploumen en Van den Hul (beiden PvdA), ingezonden 17 april 2019 (vraagnummer 2019Z07914).

 


Gerelateerd

Het bericht dat transgenderzorg wordt belemmerd door een monopolie

De te lange wachtlijsten in de transgenderzorg

De stand van zaken met betrekking tot transgenderzorg

Het bericht ‘Statement Transvisie: Zorg voor transgender kinderen komt veel te laat'

Het rapport ‘Uitgesproken’

Het bericht ‘Veel transgenders gaan zelf aan de slag met hormonen, met alle risico’s van dien’

Het bericht ‘Westerveld hoopt op snelle publicatie van RIVM rapport’

Veel transgenders gaan zelf aan de slag met hormonen, met alle risico’s van dien

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl