Tweedemonitor / Kamervraag / De arrestatie en mogelijke uitlevering van WikiLeaks oprichter Julian AssangeDe arrestatie en mogelijke uitlevering van WikiLeaks oprichter Julian Assange

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z07927

2019Z07927


Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de arrestatie en mogelijke uitlevering van WikiLeaks oprichter Julian Assange (ingezonden 17 april 2019)

1

Kunt u aangeven waarom WikiLeaks oprichter Julian Assange onlangs in Groot-Brittannië is gearresteerd? Kunt u bevestigen dat dit onder meer is vanwege een uitleveringsverzoek van de Verenigde Staten (VS)?

2

Lopen er ook nog andere zaken tegen Assange, bijvoorbeeld in Zweden?

3

Bent u bekend met de Amerikaanse aanklacht tegen Assange? Deelt u de opvatting dat deze aanklacht vooral ingaat op werk wat journalisten gewoon zijn om te doen, namelijk het publiceren over staatsgeheimen die maatschappelijk relevant zijn, en deze aanklacht daarom als een bedreiging van de persvrijheid gezien moet worden, zoals journalistenorganisaties doen? 1) Zo nee, waarom niet?

4

Vindt u het goed dat WikiLeaks in het verleden heeft gepubliceerd over marteling en oorlogsmisdaden begaan door de VS in Afghanistan en Irak of had u liever gezien dat de VS deze informatie geheim kon blijven houden?

5

Kunt u aangeven hoeveel van de verantwoordelijken voor de door WikiLeaks onthulde oorlogsmisdaden in Irak en Afghanistan zich inmiddels voor een rechter hebben moeten verantwoorden? Deelt u de mening dat dit, in plaats van het vervolgen van degene die de misdaden aan het licht heeft gebracht, prioriteit zou moeten zijn?

6

Bent u bekend met de zorgen die onder meer Amnesty International uit aangaande de mogelijkheid van een eerlijk proces zonder mensenrechtenschendingen voor Assange in de VS? 2) Deelt u de opvatting van deze mensenrechtenorganisatie dat voorkomen moet worden dat Assange uitgeleverd wordt aan de VS? Zo nee, waarom niet?

7

Bent u bereid zich uit te spreken tegen uitlevering van Assange naar de VS, dit over te brengen aan uw Britse ambtsgenoot en in EU-verband steun voor dit standpunt te verwerven? Zo nee, waarom niet?

1) Julian Assange's charges are a direct assault on press freedom, experts warn, https://www.theguardian.com/media/2019/apr/12/julian-assange-charges-press-freedom-journalism , 12 april 2019.

2) Julian Assange must not be extradited to the USA, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/julian-assange-must-not-be-extradited-to-the-usa/ , 11 april 2019.


Gerelateerd

De arrestatie en mogelijke uitlevering van WikiLeaks oprichter Julian Assange

De OPCW Douma-docs op wikileaks

De brief van de minister van Justitie en Veiligheid 'Zaak Julio Poch'

Het bericht dat een man na een arrestatie overleden is in het ziekenhuis

Het rapport ‘Zorg voor kinderen bij aanhouding van ouders’

De arrestatie van Bobi Wine

Het bericht 'Sudan’s Ousted Leader Is Sentenced to Two Years for Corruption'

De zaak Julio Poch

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl