De ontbrekende oplossing voor belastingvrijstelling asbestdaken bij tussenopslag

2019Z07925


Vragen van het lid Stoffer (SGP) aan de staatssecretarissen van Financiƫn en van Infrastructuur en Waterstaat over de ontbrekende oplossing voor belastingvrijstelling asbestdaken bij tussenopslag (ingezonden 17 april 2019)

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht dat er nog steeds geen oplossing is voor de toepassing van de vrijstelling van de afvalstoffenheffing voor asbesthoudend afval van asbestdaken, onder meer voor de situatie waarin sprake is van tussenopslag door asbestsaneerders? 1)
  2. Is het waar dat het ministerie van Financiƫn niet wil garanderen dat als mocht blijken dat er onterecht afval is vrijgesteld van de afvalstoffenheffing, maar er wel een verklaring van de asbestsaneerder ligt, de naheffing niet bij de stortplaatsbeheerder wordt gelegd, maar bij degene die de onjuiste verklaring heeft verstrekt?
  3. Hoe waardeert u de verwachting dat stortplaatsbeheerders door het achterwege blijven van de genoemde garantie de gewenste vrijstelling niet zullen toepassen?
  4. Klopt de veronderstelling dat er nu al stortplaatsbeheerders zijn die in het geheel geen vrijstelling van de afvalstoffenheffing voor asbestdaken toepassen?
  5. Deelt u de mening dat dit geen gewenste ontwikkelingen zijn en dat een betaalbare uitvoering van het voorgestelde verbod op asbestdaken per 2025 op deze wijze onnodig belemmerd wordt?
  6. Bent u bereid met betrokken sectoren in overleg te gaan en met een oplossing te komen c.q. de gevraagde garantie te geven?

1) https://www.sloopaannemers.nl/themas-actueel/alles/-1413-nog-steeds-geen-oplossing-voor-belastingvrijstelling-asbestdaken-bij-tussenopslag/

Indiener(s)