Het bericht domper voor wethouder Kurvers: corporaties zien niets in plan voor duurdere huurhuizen

2019Z07799


Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht 'Domper voor wethouder Kurvers: corporaties zien niets in plan voor duurdere huurhuizen'. (ingezonden 16 april 2019)

  1. Kent u het bericht ‘Domper voor wethouder Kurvers: corporaties zien niets in plan voor duurdere huurhuizen’? 1)
  2. Deelt u de mening dat er geen sprake is van een “domper” voor wethouder Kurvers, maar juist voor Rotterdam-Zuid?
  3. Hoe kijkt u aan tegen de Rotterdamse plannen voor meer middenhuurwoningen? Deelt u de mening dat Rotterdam hiermee een goede weg in slaat?
  4. Is het waar dat binnen de ruimte van het “passend toewijzen” corporaties 20% van woningen in DAEB (Diensten van algemeen economisch belang)-takken aan middeninkomens kunnen toewijzen? Is het waar dat corporaties in zowel DAEB- als niet-DAEB-takken niet-passende particuliere sociale huurwoningen kunnen opkopen om te slopen en in de plaats daarvan nieuwe middenhuurwoningen te bouwen?
  5. Bent u bereid om de Autoriteit woningcorporaties te vragen om Rotterdam te ondersteunen en om duidelijk te maken wat corporaties kunnen doen voor middeninkomens?
  6. Deelt u de mening dat de lokale politiek en niet corporaties gaan over lokaal woonbeleid?
  7. Welke instrumenten hebben gemeenten om prestatieafspraken met corporaties af te dwingen? Bent u bereid om gemeenten extra instrumenten te geven?


1) https://www.ad.nl/rotterdam/domper-voor-wethouder-kurvers-corporaties-zien-niets-in-plan-voor-duurdere-huurhuizen~aaf257f9/

Indiener(s)