Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Onderzoek: deelnemers bereid in te leveren voor duurzaam beleggen’Het bericht ‘Onderzoek: deelnemers bereid in te leveren voor duurzaam beleggen’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z07602

2019Z07602

ingezonden (12 april, 2019)

Vragen van het lid Van Weyenberg (D66) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Onderzoek: deelnemers bereid in te leveren voor duurzaam beleggen’

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht ‘Onderzoek: deelnemers bereid in te leveren voor duurzaam beleggen’? 1)

Vraag 2

Wat vindt u van de uitkomsten van het onderzoek, dat onder 50- tot 65-jarigen 65% duurzaam beleggen door pensioenfondsen belangrijk vindt, dat 70% zelf invloed wil kunnen uitoefenen op hoe duurzaam de eigen premies belegd worden en dat meer dan de helft bereid is één pro­cent lagere pensioenuitkering te accepteren in ruil voor een duurzaam beleggingsbeleid?

Vraag 3

Deelt u de conclusie dat nu blijkt dat deelnemers preferenties hebben over niet alleen uitsluitingenbeleid maar ook beleggen in ‘ondernemingen die een maatschappelijk verantwoord beleid voeren’ en ‘een positieve bijdrage leveren aan het milieu of betere werkomstandigheden’, het nog belangrijker is dat deelnemers inzicht hebben in hoe duurzaam het beleggingsbeleid van hun pensioenfonds is?

Vraag 4

Bent u bereid om met de deelnemers aan het op 20 december 2018 getekende convenant over duurzaam beleggen van pensioenfondsen in gesprek te gaan om te kijken of er gezamenlijk tot een eenduidige indicator voor duurzaamheid van beleggingen kan worden gekomen? 2)

Vraag 5

Is het bijvoorbeeld mogelijk om het rapporteren over de CO2-voetafdruk van beleggingen, waar een aantal vermogensbeheerders en pensioenfondsen zich al heeft verenigd, verder te standaardiseren?

Vraag 6

Wat vindt u van de scores van pensioenfondsen bij het eerlijke pensioenlabel 2019, waar de tien onderzochte pensioenfondsen bij elkaar opgeteld 7 voldoendes en 143 onvoldoendes hebben gehaald? 3)

Vraag 7

Hoe kijkt u naar de kritiek van een aantal pensioenfondsen op de onderzoeksmethode van het eerlijk pensioenlabel, dat er mogelijk wel beleid wordt gevoerd op duurzaamheid, maar dat dit niet openbaar wordt gemaakt? 4)

Vraag 8

Welke ontwikkelingen zijn op Europees niveau te verwachten die mogelijk kunnen helpen in het meer standaard waarderen van beleggingen op duurzaamheid, die ook behulpzaam kunnen zijn om de duurzaamheid van het beleggingsbeleid van pensioenfondsen beter in beeld te brengen?

Vraag 9

De onderzoekers hebben gekeken of ook als duurzaam beleggen tot lagere resultaten zou leiden, deelnemers toch voor duurzaam beleggen zouden kiezen. Wat zijn de laatste inzichten over of duurzaam beleggingsbeleid daadwerkelijk leidt tot lagere resultaten? 5)

Vraag 10

Deelt u de conclusie dat er reeds is voldaan aan de eerste suggestie uit de sectorbrief van De Nederlandsche Bank (DNB) 'zorg voor draagvlak en com­mitment'? 6)

Vraag 11

Hoe staat het met de verdere uitvoering van de suggesties uit de sectorbrief van DNB over duurzaam beleggen van pensioenfondsen, zoals bij de selectie van de vermogensbeheerder duurzaamheid als criterium mee te nemen en meer kennis en ervaring tussen pensioenfondsen te delen?

1) https://pensioenpro.nl/pensioenpro/30031815/onderzoek-deelnemers-bereid-tot-inleveren-voor-duurzaam-beleggen?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=pp-dagelijks&utm_medium=email&utm_content=20190404

2) https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/12/20/duurzaam-pensioenen-beleggen-in-nieuw-convenant

3) https://eerlijkpensioenlabel.nl/

4) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/eerlijk-pensioenlabel-meeste-pensioenfondsen-scoren-een-zware-onvoldoende-op-duurzaamheid~b960faaa/?referer=https%3A%2F%2Fwww.icloud.com%2Fapplications%2Fnotes2%2Fcurrent%2Fnl-nl%2Findex.html%3FrootDomain%3Dwww

5) https://esb.nu/esb/20051194/duurzaam-beleggen-door-pensioenfondsen-mag-wat-kosten-van-de-deelnemers

6) https://www.dnb.nl/binaries/Sectorbrief%20Duurzaam%20beleggen%20pensioenfondsen_tcm46-378431.pdf


Gerelateerd

Het bericht ‘Onderzoek: deelnemers bereid in te leveren voor duurzaam beleggen’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het onderzoek Afstand en adoptie in Nederland, 1956- 1984

De brief van Pensioenfonds PFZW aan de voormalige deelnemers van de Accent-regeling.

De dreigende claim tegen de Nederlandse staat van de energiereuzen Uniper en RWE, mogelijk op basis van de ISDS-clausule in het Energy Charter Treaty

Het bericht ‘ABP ontdekt deelnemers met recht op arbeidsongeschiktheidspensioen’

Het bericht “Riet Zaal gecompenseerd, volgens pensioenfonds PMT alleen vanwege verkeerde communicatie”

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl