Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Tandarts onbetaalbaar voor ruim half miljoen mensen in Nederland’Het bericht ‘Tandarts onbetaalbaar voor ruim half miljoen mensen in Nederland’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z07598

2019Z07598

ingezonden (12 april, 2019)

Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de minister van Medische Zorg over het bericht ‘Tandarts onbetaalbaar voor ruim half miljoen mensen in Nederland’

1

Wat is uw reactie op het bericht dat de ‘Tandarts onbetaalbaar is voor ruim half miljoen mensen in Nederland?’ 1)

2

Wat is uw reactie op de constatering van Dokters van de Wereld dat het onrechtvaardig is dat zorg voor de mond minder toegankelijk is dan andere vormen van zorg?

3

Deelt u de mening, zoals verwoord door de voorzitter Rotterdamse Tandartsen Vereniging, dat het een zeer vreemde situatie is dat de behandeling van acute pijn, een ontsteking of abces aan bijvoorbeeld het oor wel vergoed wordt, maar twee centimeter -daarnaast –het gebit- helemaal niet?

4

Wat is uw reactie op de constatering van de heer Feilzer, hoogleraar Tandheelkunde, dat de mondzorg voor volwassenen te beperkt is, de mondzorg voor ouderen tekortschiet en een groot deel van de jeugd geen tandarts bezoekt, ook al zijn kinderen wel verzekerd. ‘Dat is negatief voor de algehele gezondheid van Nederlanders en maakt de zorg uiteindelijk duurder’?

5

Deelt u de mening dat iedereen toegang zou moeten hebben tot tandarts? Deelt u dan ook de mening dat de duizend mondzorgbehandelingen die de organisatie Dokters van de Wereld geeft aan mensen die anders écht geen toegang hebben tot de tandarts eigenlijk overbodig zouden moeten zijn? Zo ja, hoe gaat u de toegang tot de tandarts voor iedereen garanderen?

6

Vindt u, aangezien voor 500.000 mensen in Nederland de tandarts onbetaalbaar is, het geen tijd worden om mondzorg voor mensen vanaf 18 jaar weer op te nemen in het basispakket? Zo nee, waarom niet?

7

Bent u bereid om de mogelijkheid te onderzoeken om als eerste stap minimaal elementaire mondzorg voor iedereen toegankelijk te maken? 2)

8

Wat is uw reactie op het feit dat er een sterke daling te zien is in het aantal tandartsbezoeken bij 75-plussers vergeleken met andere leeftijdsgroepen? Wat gaat u ondernemen om deze daling om te zetten in een stijging?

9

Welke oplossingen ziet u voor de problemen in de financiële toegang tot mondzorg voor ongedocumenteerde migranten? Vindt u niet dat ongedocumenteerden met acute pijnklachten door gebitsproblemen geholpen zouden moeten worden door hulpverleners. Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dat organiseren?

10

Hoe kan bijvoorbeeld de bekendheid met de regeling Onverzekerbare Vreemdelingen dat de tandarts tot 80% van de kosten bij ongedocumenteerde kinderen kan declareren, vergroot worden, zowel bij tandartsen als bij ongedocumenteerde gezinnen? Kan de huidige financiële barrière worden vermeden door de maximale vergoeding te verhogen naar 100%, net zoals bij gedocumenteerde kinderen?

11

Wat is uw reactie op de opmerking van de directeur Dokters van de Wereld): ‘wij vinden dat iedereen naar een tandarts moet kunnen gaan, zeker bij acute problemen, ongeacht de portemonnee. Toegang tot zorg is een mensenrecht, géén privilege! Hier zit duidelijk een enorm gat in ons mondzorgsysteem’?

12

Hoe gaat u de (mond)gezondheidsverschillen tussen mensen met een laag inkomen en mensen met een hoog inkomen verkleinen?

1) https://doktersvandewereld.org/publicatie-kiezen-voor-elkaar/

2)

Zie bijvoorbeeld de regeling noodhulp tandheelkunde bij asielzoekers. https://www.rmasielzoekers.nl/home/zorg-voor-asielzoekers/bijlagen-regeling-medische-zorg-asielzoekers


Gerelateerd

Het bericht ‘Verzekeraars mogen ouders wél informeren over tandartsbezoek kind’

Het bericht ‘Tandarts onbetaalbaar voor ruim half miljoen mensen in Nederland’

Het tandartsentekort in Limburg

Stijgende nieuwbouwprijzen door klimaatregeltjes

Het bericht ‘Gemeenten: uitstel nieuwe inburgeringswet teleurstellend’

Het bericht dat huurwoningen vaak onbetaalbaar zijn voor mensen met een middeninkomen

Het bericht ‘Dik half jaar wachten voor plaatsen snellader geen uitzondering’

Het bericht ‘Onderzoek: Met hyperloop binnen half uur van Amsterdam naar Brussel’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl