Tweedemonitor / Kamervraag / Een keurmerk voor voedselEen keurmerk voor voedsel

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z07479

2019Z07479

ingezonden (11 april, 2019)

Vragen van de leden Moorlag en Ploumen (beiden PvdA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een keurmerk voor voedsel

1

Kent u het bericht “Zo werkt het toekomstige voedselkeurmerk Nutriscore”? 1)

2

Herinnert u zich de vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het oerwoud aan keurmerken in supermarkten? 2)

3

Deelt u de mening van de Consumentenbond dat Nutriscore het beste voedselkeuzelogo is? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet en welke betere logo’s of keurmerken zijn er dan?

4

Kent u de inventarisatie van de Consumentenbond van 50 tussendoortjes die voorzien zijn van de Nutriscore? 3)

5

Deelt u de mening dat de Nutriscore het kiezen van tussendoortjes voor consumenten makkelijker maakt? Zo ja, wat zegt dat over de waarde die Nutriscore kan hebben voor andere voedselproducten? Zo nee, waarom niet?

6

Bent u voornemens om te laten onderzoeken of en onder welke voorwaarden Nutriscore ingevoerd kan worden en daarover in overleg te treden met de Consumentenbond? Zo ja, op welke termijn kan de Kamer de uitkomst van dit onderzoek tegemoet zien? Zo nee, waarom niet?

1) https://www.parool.nl/binnenland/zo-werkt-het-toekomstige-voedselkeurmerk-nutriscore~a4625700/

2) Vraagnummer 2019Z02018, ingezonden op 5 februari 2019.

3) https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2019/nutriscore-laat-zien-veel-verantwoorde-tussendoortjes-niet-zo-gezond


Gerelateerd

Belastingdienst en UWV verliezen miljoenen door faillissement payrollbedrijf

Het bericht ‘Agentschap Telecom slaat alarm over hackbare apparaten’

Het oerwoud aan keurmerken in supermarkten

De bekendheid van burgers met het dierenleed dat schuilgaat achter dons

De hoge aantallen dode, gewonde en kreupele kippen in eierboerderijen, ook die met een Beter Leven-keurmerk

Het bericht ‘Supermarkten zetten telers onder druk met nieuw keurmerk groente en fruit’

Een keurmerk voor voedsel

Onvoldoende draagvlak voor het verduurzamen van goud

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl