Tweedemonitor / Kamervraag / De verkoop en distributie van pakketjes door Alibaba in NederlandDe verkoop en distributie van pakketjes door Alibaba in Nederland

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z07473

2019Z07473

ingezonden (11 april, 2019)

Vragen van de leden Weverling en Van Haga (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de verkoop en distributie van pakketjes door Alibaba in Nederland

1

Bent u bekend met het bericht “Vijf miljoen Nederlandse consumenten winkelen online over de grens”[1]?

2

Hoe beoordeelt u het feit dat van alle "cross-border"-uitgaven een steeds groter deel naar Chinese webshops gaat, in het bijzonder als enkel wordt gekeken naar producten?

3

Klopt het dat er op AliExpress vele duizenden pakketjes te koop zijn, die tegen een zodanig lage prijs worden verkocht en bezorgd in Nederland dat alleen al de verzendkosten binnen de EU hoger zouden moeten zijn dan het door de consument te betalen product?[2] Zo ja, hoe verklaart u dit?

4

Hebt u, ook tegen de achtergrond van de stappen die de Amerikaanse regering zet om namaakproducten aan te pakken, kennisgenomen van het bericht over de verkoop van kleding met het logo van de Nederlandse politie erop op webwinkels?[3] Klopt het dat dit strafbaar is? Zo ja, is er vanuit de Nederlandse overheid actie ondernomen om de aanbieders, onder meer AliExpress, hier op te wijzen?

5

Bent u bekend met het bericht “Alibaba doet Chinese pakjesstroom exploderen”[4]? In hoeverre is de in dit artikel beschreven situatie ook van toepassing in Nederland?

6

Klopt het dat onder de afspraken van de Wereldpostunie geldt dat de zogeheten ‘last mile’, het transport van het verdeelcentrum tot aan de voordeur van de consument, van een pakketje van onder de twee kilo dat afkomstig is uit een ‘ontwikkelingsland’ tegen een gunsttarief dient te worden gedistribueerd? Zo ja, hoe verhoudt dit tarief zich tot de verzendkosten van een binnen Nederland gedistribueerd pakketje?

7

Kunt u toelichten aan welke internationale afspraken over een ‘last mile’ Nederland precies gebonden is? Kunt u daarbij alle onderlinge vergoedingen betrekken en toelichten welke afspraak wanneer is vastgelegd?

8

Welke instantie vergoedt onder de afspraken van de Wereldpostunie de ‘last mile’? Om hoeveel geld gaat het hierbij op jaarbasis in de afgelopen vier jaar?

9

Hoe wordt bepaald welke landen onder de afspraken van de Wereldpostunie gelden als ‘ontwikkelingslanden’? Welke criteria gelden hier voor? Kunt u opsommen welke landen op dit moment onder die definitie vallen?

10

Bent u bekend met het eerder door de Amerikaanse president geuite voornemen om uit een postverdrag met China te stappen? [5] Kunt u toelichten uit welk verdrag de Amerikaanse president wil(de) stappen, welke landen partijen zijn bij dit verdrag en of de Amerikaanse regering al concrete stappen heeft ondernomen om dit voornemen te effectueren?

11

Deelt u de zorgen van de Amerikaanse president over de postmarkt en de postafspraken met China? Zo ja, hoe hebt u dit kenbaar gemaakt? Zo nee, waarom niet?

12

Bestaan er schattingen over het aantal uit China afkomstige pakketten dat tegen het eerder genoemde gunsttarief worden verzonden? Zo nee, waarom niet?

13

Hoeveel (e-commerce)pakketjes worden er jaarlijks vanuit Nederland naar China verzonden?

14

Is het net zo makkelijk voor Nederlandse e-commercebedrijven om pakketjes aan in China gevestigde consumenten te verkopen en te bezorgen als andersom?

15

Is China Post actief in Nederland of werkt China Post in Nederland samen met een of meerdere in Nederland gevestigde postbedrijven? Kunt u, indien het laatste het geval is, toelichten welke?

16

Hoeveel via AliExpress bestelde pakketjes worden jaarlijks via PostNL verspreid? Kunt u nagaan hoeveel PostNL hier – voor zover de informatie niet bedrijfsgevoelig is - (gemiddeld) aan verdient?

17

Kunt u nagaan welke - voor zover niet bedrijfsgevoelig – afspraken PostNL heeft met China Post en/of Alibaba?[6]

18

Op welke wijze worden China Post en/of Alibaba gesteund door de Chinese overheid? Kunt u precies toelichten uit welke elementen die steun bestaat?

19

Bent u van mening dat, gezien de relatie tussen Alibaba, China Post en de Chinese overheid, sprake is van eerlijke concurrentie voor Europese e-commercebedrijven?

20

Kunt u zich herinneren dat u de Kamer informeerde over de gesprekken in internationale gremia over gemeenschappelijke regels voor e-commerce binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en over controlesystemen hiervoor binnen de EU?[7] Kunt u toelichten welke ontwikkelingen zich sinds de antwoorden op deze schriftelijke vragen hebben voorgedaan? Wat is hieromtrent de laatste stand van zaken?

21

Wordt of is de situatie rondom (het ongelijke speelveld in de) e-commerce, ondanks het feit dat er op dit moment geen sprake is van een adequaat handels- en investeringsverdrag met China, besproken in het Breed Handelsberaad? Zo nee, waarom niet?

22

Bent u voornemens de situatie in de e-commerce en de postmarkt te betrekken bij de Nederlandse Chinanotitie in wording? Bent u daarnaast voornemens de situatie aan de orde te stellen tijdens of en marge van de besprekingen van de China-strategie van de EU? Zo nee, waarom niet?

23

Kunt u deze vragen een voor een beantwoorden?

[1] https://www.emerce.nl/nieuws/vijf-miljoen-nederlandse-consumenten-winkelen-online-grens

[2] Zie bijvoorbeeld https://shoppingcart.aliexpress.com/order/confirm_order.htm?objectId=32963001985&from=aliexpress&countryCode=NL&shippingCompany=YANWEN_JYT&provinceCode=&cityCode=&promiseId=&itemCondition=&aeOrderFrom=main_detail&skuAttr=200009208%3A201447570%23Charger%2520Only&skucustomAttr=&quantity=1 of https://www.aliexpress.com/item/USLION-For-iPhone-X-Xs-Max-XR-8-7-Simple-Plain-Phone-Case-Slim-Frosted-Hard/32841100963.html?spm=a2g01.12597576.p99adbb.11.54606501NT8Gfg&gps-id=6273032&scm=1007.16233.119941.0&scm_id=1007.16233.119941.0&scm-url=1007.16233.119941.0&pvid=bc0eddb2-8a2b-4aba-a9f2-f5c664808af4 . Voor beide producten geldt, zoals voor ongeveer alle producten dat sprake is van “free shipping to The Netherlands”.

[3] https://www.ad.nl/binnenland/nepkleding-van-politie-te-koop-bij-webwinkels~a1c6c51d/

[4] https://www.tijd.be/nieuws/archief/alibaba-doet-chinese-pakjesstroom-exploderen/10075166.html

[5] https://www.nytimes.com/2018/10/17/us/politics/trump-china-shipping.html

[6] https://www.businessinsider.nl/postnl-werkt-samen-met-het-chinese-aliexpress-pakketjes-voortaan-binnen-7-dagen-bezorgd/

[7] Aanhangsel handelingen, vergaderjaar 2017-2018, nr. 2763


Gerelateerd

De verkoop en distributie van pakketjes door Alibaba in Nederland

Het bericht ‘Ondernemers dupe van kwijtgeraakte pakketjes’

De verkoop en distributie van pakketjes door Alibaba in Nederland

De berichten ‘Limburg genoemd als locatie voor megadistributiecentrum van Chinese webwinkelreus Alibaba’ en 'Rutte wil Alibaba binnenhalen, maar douane is e-commerce liever kwijt'

De berichten ‘Alibaba zwemt in het geld na beursgang in Hongkong’ en ‘Tarieven voor pakjes uit China verhogen’

Het bericht 'Taskforce drugsbestrijding wil legitimatieplicht voor afzender postpakket'

Het bericht ‘Rutte in gesprek met Alibaba over Europees distributiecentrum’

Het voorgenomen uitstel van nieuwe btw-regels voor e-commerce van de Europese Commissie

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl