Tweedemonitor / Kamervraag / Gevolgen van de saneringsopdracht van corporatie Vestia voor huurders in BergeijkGevolgen van de saneringsopdracht van corporatie Vestia voor huurders in Bergeijk

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z07292

2019Z07292

Vragen van de leden Nijboer (PvdA) en Smeulders (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over gevolgen van de saneringsopdracht van corporatie Vestia voor huurders in Bergeijk. (ingezonden 10 april 2019)

1

Bent u bekend met de negatieve gevolgen van de saneringsopdracht voor huurders van Vestia in Bergeijk? 1) 2) 3) 4)

2

Bent u bekend met het achterstallig onderhoud, gebrekkige communicatie en minachting van de huurders waarmee huurders in Bergeijk worden geconfronteerd? Deelt u de mening dat de saneringsopdracht van Vestia niet mag leiden tot negatieve gevolgen voor huurders? Zo ja, bent u bereid om Vestia hierop aan te spreken?

3

Hoe kijkt u aan tegen de overname van Vestia-woningen in Bergeijk door woningcorporatie Woningbelang? Hoe vindt u het dat overname onmogelijk lijkt doordat Vestia bij de verkoop van de woningen (met achterstallig onderhoud) geen verlies mag lijden?

4

Deelt u de mening dat de saneringsopdracht van Vestia niet mag leiden tot een afname van het aantal sociale huurwoningen in Bergeijk en andere gemeenten? Zo ja, bent u bereid om hiertegen maatregelen te nemen?

5

Vindt u het ook onwenselijk dat bij corporatie Vestia financiën belangrijker worden geacht dan de volkshuisvestelijke taak? Zo ja, bent u bereid maatregelen te nemen?

6

Hoe kijkt u naar de opstelling van de Autoriteit Woningcorporaties die Vestia goedkeuring gegeven heeft voor hun plan om honderden sociale woningen in de commerciële tak onder te brengen? Zou de volkshuisvestelijke taak van Vestia voor de Autoriteit Woningcorporaties een belangrijkere rol moeten spelen dan de financiën en het uitvoeren van de saneringsopdracht?

1) https://www.ed.nl/kempen/bergeijkse-huurders-vestia-zijn-het-zat~a183841d/

2) https://www.ed.nl/kempen/duidelijkheid-over-vestia-huizen-bergeijk-dit-kwartaal~a6462805/

3) https://www.ed.nl/bergeijk/rijk-beslist-of-huren-bij-aantal-vestia-woningen-bergeijk-stijgen~aa0bbcc2/

4) https://www.woonbond.nl/nieuws/gemeenten-opstand-tegen-liberaliseren-huurwoningen-vestia


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl