Tweedemonitor / Kamervraag / Regeldruk bij volkscultuur en het adviesrapport Vermindering regeldruk bij evenementen in LimburgRegeldruk bij volkscultuur en het adviesrapport Vermindering regeldruk bij evenementen in Limburg

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z07282

2019Z07282

Vragen van de leden Aartsen en Nijkerken- de Haan (beiden VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over regeldruk bij volkscultuur en het adviesrapport Vermindering regeldruk bij evenementen in Limburg (ingezonden 10 april 2019)

1

Bent u bekend met het adviesrapport Vermindering regeldruk bij evenementen in Limburg? 1)

2

Deelt u de mening dat de regeldruk op zowel gemeentelijk, provinciaal als landelijk niveau dergelijke volkscultuur onder druk zet en zelfs het voortbestaan kan bedreigen? Zo nee, waarom niet?

3

Deelt u de mening dat volkscultuur verbroedert, verbindt, inspireert en prikkelt en dat daarom zuinig met deze vormen van cultuur moet worden omgegaan? Zo nee, waarom niet?

4

Herkent u de signalen van regeldruk op alle drie de overheidsniveaus die in dit rapport geschetst worden? Zo nee, waarom niet?

5

Bent u bereid om met de opdrachtgever van dit onderzoek, de Provincie Limburg, te overleggen hoe deze knelpunten aan te pakken? Zo nee, waarom niet?

6

Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?

1) Provincie Limburg (28 maart 2019), ‘Mededeling portefeuillehouder inzage adviesrapport Vermindering regeldruk bij evenementen in Limburg’


Gerelateerd

Regeldruk bij volkscultuur en het adviesrapport Vermindering regeldruk bij evenementen in Limburg

Volkscultuur die door de Belastingdienst ongelijk wordt behandeld, als niet cultuur wordt erkend en zodoende geen gebruik kan maken van het gunstige lage btw-tarief voor culturele activiteiten

Het gebruik van een levende haan tijdens Kallemooi.

Antwoord op vragen van het lid Van Kooten-Arissen over het bericht dat Limburg heeft besloten wasberen te gaan schieten

Regeldruk voor kleine evenementen en festivals zoals de Lauwersland Fietsvierdaagse

Het bericht ‘Limburg absolute koploper in verstrekken betaalde klussen aan oud-politici’

Het bericht dat Limburg heeft besloten wasberen te gaan schieten

Het bericht ‘Limburg vreest verlies duizenden banen door luchtvrachttaks’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl