Tweedemonitor / Kamervraag / De toename van geweld in MaliDe toename van geweld in Mali

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z07264

2019Z07264

Vragen van het lid Diks (GroenLinks) aan de ministers van Defensie en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de toename van geweld in Mali (ingezonden 10 april 2019)

1

Bent u bekend met het bericht ‘Meer dan honderd doden bij herdersdorp in Mali’? 1)

2

Kunt u een laatste stand van zaken geven over de voortgang van de VN-missie MINUSMA, waar Nederland nog tot tenminste mei actief zal zijn? Welk effect heeft het toegenomen geweld op deze missie en kunt u dit plaatsen in het licht van het belang van de voortzetting ervan?

3

Kunt u een analyse geven van de oorzaak van het toegenomen geweld en daarbij in het bijzonder ingaan op de toegang tot natuurlijke hulpbronnen zoals water, land en wetlands?

4

Welke inspanningen worden verricht op diplomatiek en militair niveau om het geweld duurzaam te stoppen?

5

Hoe staat u tegenover het voorstel van de International Crisis Group om een MINUSMA-basis in Bankass te openen? Bent u bereid hiervoor te pleiten bij de MINUSMA-partners? 2)

6

Welke inspanningen verricht Nederland vanuit ontwikkelingssamenwerking in de Sahel om de oorzaken van (mogelijk etnisch gemotiveerd) geweld in Mali aan te pakken? Ziet u ruimte hier meer tijd en middelen in te steken?

7

Welke inspanningen verricht Nederland ter voorkoming van toekomstige conflicten over toegang tot water, land en wetlands? Kunt u daarbij in het bijzonder ingaan op de bouw van de Fomi Dam in Guinee en de uitbreiding van irrigatie in Office du Niger in Mali?

8

Herinnert u zich uw uitspraak in het Notaoverleg Defensienota 2018 van 28 mei 2018 dat u contact zou leggen met de regering van Mali over de Fomi Dam? Heeft dit contact inmiddels plaatsgevonden? Zo ja, hoe is dit overleg verlopen?

9

Bent u bereid op diplomatiek niveau contact te leggen met de regering van Guinee over de negatieve gevolgen van de aanleg van de Fomi Dam voor de bevolking van Mali? Zo nee, waarom niet?

1) https://nos.nl/artikel/2277320-meer-dan-honderd-doden-bij-aanval-op-herdersdorp-in-mali.html

2)( https://www.crisisgroup.org/fr/africa/sahel/mali/centre-du-mali-enrayer-le-nettoyage-ethnique )


Gerelateerd

De toename van geweld in Mali

Het bericht dat een konvooi met Nederlands legermaterieel is aangevallen in Mali

De effecten van de coronamaatregelen op geweld achter de voordeur

Het bericht ‘Geweld tegen vrouwen vergt een Nationaal Coördinator’

Het bericht ‘Fataal defect crash Mali niet door ontwerp maar verbogen onderdeel’

Het bericht ‘Wereldwijde toename huiselijk geweld door coronavirus’

Het melden van seksueel geweld

Psychische mishandeling

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl