Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Zorgen over Buma State Leeuwarden nemen toe’Het bericht ‘Zorgen over Buma State Leeuwarden nemen toe’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z07090

2019Z07090

Vragen van het lid Geluk-Poortvliet (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Zorgen over Buma State Leeuwarden nemen toe’ (ingezonden 9 april 2019)

1

Hebt u kennisgenomen van het bericht ‘Zorgen over Buma State Leeuwarden nemen toe’ met de bijbehorende foto’s en het onderliggende dossier bedreigd erfgoed? (1)

2

Is het waar dat de voormalige boerderij Buma State op het perceel Lijnbaan 33 te Leeuwarden steeds verder in verval raakt?

3

Is het waar dat het Van der Valk-concern in 2015 de betreffende bouwlocatie heeft aangekocht van de gemeente Leeuwarden, inclusief het archeologisch monument de terp Buma en het gemeentelijk monument Buma State?

4

Is aan de koopovereenkomst destijds de voorwaarde verbonden, dat Van der Valk Buma State zou renoveren en ook de terp in stand zou houden en beheren?

5

Is het waar, dat Van der Valk in het voorjaar van 2017 een aanvraag voor sloop en herbouw van het achterhuis van de boerderij heeft ingediend bij de gemeente Leeuwarden? Zo ja, waarom heeft de gemeente Leeuwarden op die aanvraag nog steeds niet beslist?

6

Deelt u de mening, dat het onwenselijk is dat vertraging in de vergunningverlening ertoe leidt dat monumenten verder in verval raken?

7

Hoe verhoudt de wet- en regelgeving die betrekking heeft op monumentenzorg zich tot het vereiste van een ecologische toets voor een omgevingsvergunning?

8

Bent u bereid om in overleg met gemeenten en provincies te werken aan stroomlijning van het proces van vergunningverlening?

1) https://www.heemschut.nl/nieuws/actueel/bericht/zorgen-over-buma-state-leeuwarden-nemen-toe


Indiener

Lenny Geluk-Poortvliet (CDA)


Gericht

Ingrid van Engelshoven (D66)


Access ( 8506 )

Publicatiedatum
9 April 2019
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl