Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat ‘de sterfte van kalfjes op 1200 boerderijen schrikbarend hoog is’Het bericht dat ‘de sterfte van kalfjes op 1200 boerderijen schrikbarend hoog is’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z06985

2019Z06985

Vragen van het lid De Groot (D66) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat ‘de sterfte van kalfjes op 1200 boerderijen schrikbarend hoog is’. (ingezonden 8 april 2019)

1

Kent u het bericht ‘Slechte verzorging kalfjes: sterfte op 1200 boerderijen schrikbarend hoog’? 1)

2

Kunt u nader uiteenzetten of de constatering klopt dat er 1200 boerderijen zijn waarbij de kalversterfte hoger is dan 20 procent? Zo nee, waarom niet?

3

Kunt u toelichten wie verantwoordelijk is voor het toezicht en de handhaving als het gaat om het welzijn van jong vee en kalversterfte?

4

Kunt u toelichten hoe de genoemde cijfers van RTL zich verhouden tot het sectorale actieplan Vitaal Kalf?

5

Deelt u de mening dat dit onacceptabel is en dat er een actieplan voor deze 1200 boerderijen opgesteld moet worden?

6

Bent u bereid om nu de regie te pakken om de kalversterfte fors terug te dringen en op korte termijn met een actieplan vanuit het ministerie te komen? Zo nee, waarom niet?

7

Kunt u toelichten welke extra stappen u gaat nemen om de sterfte van kalfjes op de genoemde 1200 boerderijen op korte termijn permanent omlaag te brengen?


1) https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4659501/kalversterfte-op-duizenden-boerderijen-schrikbarend-hoog-kalfjes


Indiener

Tjeerd de Groot (D66)


Gericht

Carola Schouten (CU)


Access ( 8451 )

Publicatiedatum
8 April 2019
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl