Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Piloot F-16 over strijd tegen IS: Mijn grootste angst was pech’Het bericht ‘Piloot F-16 over strijd tegen IS: Mijn grootste angst was pech’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z06869

2019Z06869

Vragen van het lid Belhaj (D66) aan de Minister van Defensie over het bericht ‘Piloot F-16 over strijd tegen IS: Mijn grootste angst was pech’ (ingezonden 5 april 2019)

1

Bent u bekend met het interview in het AD met een F16-piloot d.d. 21 februari 2019, over zijn ervaringen gedurende de luchtaanvallen op IS waaraan hij in de periode 2014-2016 als piloot deelnam? 1)

2

Hoe verhoudt het in het openbaar treden van een F16-piloot over luchtaanvallen op IS zich tot het eerdere weigeren van het Ministerie van Defensie om data en locaties van luchtaanvallen te delen of zelfs het aantal burgerslachtoffers te noemen?

3

Kunt u duiden in hoeverre de operationele veiligheid nu in het geding komt bij openbaar treden over de luchtaanvallen? 2)

4

Acht u publieke transparantie omtrent burgerslachtoffers van belang? Kunt u toelichten of en in hoeverre Defensie hieraan nu voldoet?

5

Kunnen, met het oog op publieke transparantie, de data en locaties van luchtaanvallen alsnog worden vrijgegeven nu de missie is voltooid? Zo ja, kunt u dat schematisch weergeven? Zo nee, kunt u dit nader toelichten?

6

Deelt u de mening dat, zonder het vrijgeven van de data en locaties van de bombardementen, slachtoffers niet kunnen achterhalen of en in welke gevallen Nederlandse toestellen verantwoordelijk waren voor eventuele burgerslachtoffers?


1) https://www.ad.nl/binnenland/piloot-f-16-over-strijd-tegen-is-mijn-grootste-angst-was-pech~a1388e3d/

2) https://airwars.org/wp-content/uploads/.../Dutch-parliamentary-report-May-2018.pdf


Gerelateerd

Het bericht ‘Piloot F-16 over strijd tegen IS: Mijn grootste angst was pech’

Nieuwe onthullingen in de zaak van Julio Poch

Het bericht ‘Angst voor lekken giftige stoffen uit 30 miljoen kilo munitie in Oosterschelde: ‘Er moet echt wat gebeuren’’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Multinationals niet langer grootste banenmotor, politie grootste werkgever’

De verspreiding van het coronavirus in verpleeghuizen

De berichten ‘De corona-angst achter de dichte deuren van het verpleeghuis’ en ‘Frankrijk moet dodenlijst bijstellen: honderden ouderen overleden in verpleeghuizen’

De motie Belhaj c.s.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl