Tweedemonitor / Kamervraag / SchuldenlastSchuldenlast

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z06864

2019Z06864

Vragen van de leden Peters en Slootweg (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over schuldenlast .(ingezonden 5 april 2019)

1

Heeft u kennisgenomen van het artikel “Schulden een blok aan het been”? 1)

2

Klopt de berekening in het artikel dat de kosten voor de samenleving een ton bedragen wanneer een gezin een daadwerkelijke probleemschuld heeft van 42.000 euro?

3

Wat vindt u van de stelling in het artikel dat hulpverlening in de jeugdzorg, verslavingszorg, onderwijsinspectie en maatschappelijk werk geen “zier” oplevert zolang de uitzichtloosheid van de schulden blijven bestaan?

4

In hoeverre wijken de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP), de zogeheten wettelijke schuldsanering, af van de nieuwste wetenschappelijke inzichten dat mensen door stress niet in staat zijn om het benodigde papierwerk aan te leveren?

5

Past de mogelijkheid om gericht schulden kwijt te schelden in het instrumentarium van bestaande wetten om mensen met problematische schulden te helpen en maatschappelijk kosten te besparen?

6

Wat vindt u van de aanbeveling om mensen die grote kans maken op problematische schulden, preventief verplicht onder bewind te plaatsen, omdat omgaan met geld in deze complexe samenleving voor hen te ingewikkeld is geworden?

7

Indien dit nu niet mogelijk is welke wetten zouden moeten worden aangepast om mensen vrijwillig of soms verplicht onder bewindvoering te plaatsen, ten einde problematische schulden te voorkomen?

8

Hoeveel mensen zitten in problematische schulden die jonger zijn dan 25 jaar?

9

Hoeveel kinderen groeien op in een gezin met problematische schulden? Hoeveel kinderen waren dat 5 jaar terug?

10

Hoeveel kinderen groeien op in een gezin met problematische schulden in Duitsland, België en Denemarken?

11

Zijn er EU-landen waar het gericht kwijtschelden van problematische schulden tot het instrumentarium van de overheid hoort? Zo ja, wat zijn daar de resultaten van het gebruik van dat instrument?

1) Algemeen Dagblad, 4 april 2019


Gerelateerd

Schuldenlast

Sluiting van jeugdzorginstelling Hoenderloo Groep

De toenemende schuld van het Nederlandse bedrijfsleven

De gedeeltelijke sluiting van sociale werkvoorziening DZB in Leiden

Het bericht dat voormalig staatssecretaris Van Ark een compensatie voor de gedupeerden in de CAF-11 zaak blokkeerde in de Ministerraad

De aanbesteding van het CJIB

De ING als huisbankier van de overheid

De sluiting van jeugdzorginstelling Hoenderloo Groep

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl