Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘Wie temt het datamonster in de auto-industrie?’Het artikel ‘Wie temt het datamonster in de auto-industrie?’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z06860

2019Z06860

Vragen van de leden Schonis en Verhoeven (beiden D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het artikel ‘Wie temt het datamonster in de auto-industrie?’(ingezonden 5 april 2019)

1

Bent u bekend met het artikel ‘Wie temt het datamonster in de auto-industrie?’ 1)

2

Kunt u toelichten wat het standpunt is van Nederland met betrekking tot de plannen van de Europese Commissie om de verkeersveiligheid te verbeteren door middel van dataopslag, camera’s en sensors in auto’s?

3

Deelt u de mening dat er een onafhankelijke toezichthouder moet komen om de veiligheid van de door de autofabrikanten verzamelde informatie te verzekeren?

4

Bent u ermee bekend dat verzekeraars deze data gebruiken om hun premies te koppelen aan rijgedrag?

5

Deelt u de mening dat de privacy van mensen niet in geding mag komen door het “datamonster” en hoe gaat u de privacy van de gebruiker/bestuurder bewaken?

6

Kunt u een overzicht geven van de verschillende soorten data die nieuwe auto’s verzamelen en delen met autofabrikanten of derden?

7

Kunt u daarbij aangeven in hoeverre het gaat om persoonsgegevens?

8

Welke mogelijkheden hebben mensen om ervoor te kiezen data die hun auto verzamelt niet te delen? Hoe kunnen mensen concreet die keuze maken? Kunnen mensen ook na aankoop van een nieuwe auto hun keuzes voor het delen van data wijzigen? Zo ja, hoe? Hoe zit het met de aankoop van tweedehands auto’s?

9

Bent u bekend met de motie van de leden Verhoeven en van Nispen over de uitvoering van de additionele taken door de AP - Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Kamerstuk 34851, nr. 23)? Wanneer wordt de Kamer hierover geïnformeerd?


1) Het Financieele Dagblad, 3 april 2019, Wie temt het datamonster in de auto-industrie?.


Gerelateerd

Het artikel ‘Wie temt het datamonster in de auto-industrie?’

Het model CARbonTAX dat gebruikt is om de verkopen van elektrische auto’s te voorspellen en er in 2018 meer dan 100% naast zat bij de schatting van de verkoop van het aantal elektrische auto’s

De kosten van stimulering van elektrische auto’s en de totaal onderschatte vooruitgang in batterij technologie

De kosten van stimulering van fossiele brandstoffen

Het Revnext-model voor de stimulering van elektrische auto's, de merkwaardige aanbesteding, de uitkomsten van dit model en het feit dat TNO de staatssecretaris weerspreekt

Het artikel ‘Autosector voldoet niet aan strenge privacynorm’

Het brandveiligheidsrisico van elektrische auto’s

Het bericht ‘Oude vervuilende zakelijke auto veel goedkoper dan schone Tesla’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl