Tweedemonitor / Kamervraag / Levensbedreigend ziek zijn en langs op de wachtlijst staanLevensbedreigend ziek zijn en langs op de wachtlijst staan

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z06857

2019Z06857

Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over levensbedreigend ziek zijn en langs op de wachtlijst staan. (ingezonden 5 april 2019)

1

Bent u bekend met het bericht ’13 jaar en levensbedreigend ziek: 9 maanden wachten’ van Remke van Staveren, gepubliceerd door Hart voor de GGZ op 2 april? 1)

2

Bent u van het bericht geschrokken? Zo ja, beseft u zich dat deze situatie geen uitzondering is?

3

Heeft u de brief van moeder Marieke gelezen en beantwoord?

4

Ontvangt u vaker brieven van dergelijke aard en beantwoordt u dergelijke brieven altijd? Zo nee, waarom niet en waarom deze brief juist wel?

5

In de brief staat dat uit eindeloos rondbellen blijkt dat de behandelcapiciteit van de GGZ veel te klein is; bent u het met die constatering eens?

6

Heeft u er zicht op hoeveel jongeren met levensbedreigende eetstoornissen er op een wachtlijst staan? Kunt u deze informatie de Kamer doen toekomen en daarbij ook ingaan op hoe lang ze op de wachtlijst staan?

7

Hoeveel jongeren met andere levensbedreigende psychische aandoeningen staan op een wachtlijst? Hoe lang staan zij gemiddeld op deze wachtlijst?

8

Is bekend of wachtlijsten voor jongeren met complexe psychische problemen toe- of afnemen?

9

Algemeen bekend is dat stoornissen in een beginfase beter te behandelen zijn; wat gaat u er aan doen om de wachtlijsten te verkorten, zodat jongeren met ernstige psychische aandoeningen eerder behandeld kunnen worden?

1) http://www.hartvoordeggz.nl/13-jaar-en-levensbedreigend-ziek-9-maanden-wachten/


Gerelateerd

Levensbedreigend ziek zijn en langs op de wachtlijst staan

Het bericht dat kinderrechters alarm slaan vanwege de groeiende wachtlijsten

Het bericht dat een deel van de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen die zijn uitgezet in een natuurgebied in Spanje, ziek is

Het bericht ‘Stel dat mijn kind ziek wordt, en de stamcellen zijn kwijt’

Het bericht dat VGZ-verzekerden op de wachtlijst moeten bij Zuyderland omdat de verzekeraar te weinig zorg heeft ingekocht

Het onderzoek van Reporter Radio op radio 1 zondag 18 februari 2018 j.l.

Het bericht ‘Niemand zo vaak ziek thuis als agent in Haagse regio’

Het rapport ‘Uitgesproken’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl