Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘Tweede ondernemer zwicht na dreigbrief van windmolenactivisten: 'U krijgt 48 uur'’Het artikel ‘Tweede ondernemer zwicht na dreigbrief van windmolenactivisten: 'U krijgt 48 uur'’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z06856

2019Z06856

Vragen van de leden Sienot en Groothuizen (beiden D66) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Justitie en Veiligheid over het artikel ‘Tweede ondernemer zwicht na dreigbrief van windmolenactivisten: 'U krijgt 48 uur'’.(ingezonden 5 april 2019)

1

Bent u bekend met het artikel ‘Tweede ondernemer zwicht na dreigbrief van windmolenactivisten: 'U krijgt 48 uur'’? 1)

2

Deelt u, gelet op het feit dat dit het tweede geval in korte tijd is, de mening dat ondernemers in vrijheid en veiligheid dienen te kunnen ondernemen en zeker op dit belangrijke onderwerp als klimaatbeleid?

3

Welke signalen ontvangt u rondom agressie en intimidatie bij windenergiegebieden en verwacht u herhaling?

4

Wat doet u om dergelijke dreigementen tegen te gaan en weerstand niet te laten escaleren naar dreiging en intimidatie?

5

Wat doet u om ondernemers te beschermen tegen doelgerichte intimidatie?

6

Welke gevolgen verwacht u dat dreigingen zoals deze hebben voor de ontwikkeling van duurzame energieprojecten in Nederland?

7

Wat doet u om het draagvlak onder bewoners voor hernieuwbare energieprojecten te vergroten?


1) Dagblad van het Noorden, 4 april 2019; https://www.dvhn.nl/groningen/Tweede-ondernemer-zwicht-na-dreigbrief-van-windmolenactivisten-U-krijgt-48-uur-24332556.html


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl