Tweedemonitor / Kamervraag / De arrestatie van een 9-jarige PalestijnDe arrestatie van een 9-jarige Palestijn

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z06847

2019Z06847

Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de arrestatie van een 9-jarige Palestijn .(ingezonden 5 april 2019)

1

Kent u het bericht ‘Israeli troops detained a 9-year-old Palestinian at school. It’s ‘becoming normal’, locals say’? 1)

2

Klopt het dat onlangs een negenjarige Palestijnse jongen in zijn basisschool in bezet gebied is gearresteerd door Israëlische militairen en dat leraren daarbij zijn bedreigd? Wat is u hierover bekend?

3

Kunt u bevestigen dat het veel vaker gebeurt dat kinderen op school worden gearresteerd door het Israëlische leger? Welk beeld heeft u van de omvang hiervan?

4

Wat vindt u ervan dat een bezettingsleger de school van de negenjarige binnendringt en daarmee de veilige omgeving die een school moet zijn schendt, kennelijk omdat de jongen een steen zou hebben gegooid, wat wordt ontkend? Deelt u mijn opvatting dat dit ongehoord is?

5

Hoe verhoudt, naar uw mening, mede gezien het feit dat de negenjarige verdachte na een verhoor van een uur al werd vrijgelaten, het argument van de veiligheid van Israël zich tot het recht van kinderen op een veilige leeromgeving?

6

Bent u bereid de Israëlische autoriteiten aan te spreken en te verzoeken een veilige leer- en leefomgeving voor Palestijnse kinderen te garanderen? Zo nee, waarom niet?

1) Israeli troops detained a 9-year-old Palestinian at school. It's ‘becoming normal’, locals say, https://edition.cnn.com/2019/03/31/middleeast/children-detained-in-divided-hebron-intl/index.html , 31 maart 2019.


Gerelateerd

Het bericht dat een man na een arrestatie overleden is in het ziekenhuis

De arrestatie van een 9-jarige Palestijn

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

De arresten van het Hof van Justitie

Het rapport ‘Zorg voor kinderen bij aanhouding van ouders’

Antwoord op vragen van het lid De Groot over het bericht 'Boetes voor verstoren natuur op Waddenzee worden niet meer uitgedeeld'

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl