Tweedemonitor / Kamervraag / Verdwenen Vietnamese kinderenVerdwenen Vietnamese kinderen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z06716

2019Z06716

Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over verdwenen Vietnamese kinderen (ingezonden 4 april 2019)

1

Kent u de uitzending van het programma Argos over verdwenen Vietnamese minderjarigen? 1) Wat is uw oordeel daarover?

2

Klopt het dat meer dan 10.000 kinderen na aankomst in Europa zijn verdwenen?

3

Klopt het voorts dat volgens de cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de afgelopen vijf jaar in Nederland meer dan duizend kinderen zijn verdwenen? Om hoeveel kinderen gaat het exact?

4

Hoe groot is de groep kinderen die met onbekende bestemming uit de beschermde opvang is verdwenen? Hoeveel van de kinderen zijn van Vietnamese afkomst?

5

Klopt het dat Vietnamese kinderen als een bijzondere groep gezien worden binnen het COA omdat zij een grote kans hebben slachtoffer te worden van mensenhandel?

6

Klopt het dat Vietnamese kinderen zonder uitzondering in beschermde opvang worden geplaatst omdat zij een zeer grote kans maken slachtoffer te worden van mensenhandel?

7

Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat alleenstaande minderjarigen voor wie de overheid een zorgplicht heeft, met onbekende bestemming uit een beschermde opvang kunnen verdwijnen, terwijl zij in die opvang werden geplaatst omdat zij bescherming nodig hadden?

8

Wat doet u teneinde te achterhalen wie deze kinderen zijn, waar zij exact vandaan komen, waar hun familie is en wat de exacte reden is waarom zij in Nederland zijn en of daarbij sprake is van mensenhandel?

9

Hoe lang bent u al op de hoogte van deze problematiek?

10

Wat heeft u ondernomen teneinde deze afschuwelijke vorm van mensenhandel te bestrijden dan wel bloot te leggen?

11

Bent u bereid een onderzoek in te stellen naar deze problematiek? Zo ja, wanneer krijgen wij hiervan de resultaten?

12

Deelt u de mening dat de Nederlandse overheid er alles aan moet doen te voorkomen dat in de toekomst nog meer kinderen met onbekende bestemming verdwijnen en dat menskracht en middelen daarbij geen beperking zouden mogen zijn?

13

Realiseert u zich dat als u niet in staat bent om deze Vietnamese kinderen te beschermen, u daarmee onbedoeld een keten van mensenhandel in stand houdt? Zo nee, hoe rijmt u dat met de feiten?

14

Bent u bereid de opsporing van deze kinderen ook internationaal te bevorderen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u ondernemen?

1) Argos, 30 maart 2019


Gerelateerd

Verdwenen Vietnamese kinderen

Het bericht dat de overheid al jaren weet van vermissingen van Vietnamese kinderen

Het verdwijnen van Vietnamese minderjarigen uit opvanglocaties

Het verdwijnen van Vietnamese alleenstaande kinderen uit de COA-opvang

1600 kinderen die verdwenen zijn uit asielopvang

Het bericht ‘2500 jonge alleenstaande asielzoekers verdwenen’

Het bericht dat zwangere Afrikaanse vrouwen uit asielopvang verdwenen zijn

De grote kloof tussen gelukkige en kwetsbare kinderen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl