Tweedemonitor / Kamervraag / Doodstraf voor homo’s in BruneiDoodstraf voor homo’s in Brunei

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z06375

2019Z06375

Vragen van de leden Van den Hul en Ploumen (beiden PvdA) aan de ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken over doodstraf voor homo’s in Brunei. (ingezonden 1 april 2019)

1
Bent u bekend met het artikel ‘Doodstraf dreigt vanaf volgende week voor homo’s in Brunei’? 1)

2
Kunt u inzichtelijk maken hoe de nieuwe wetgeving, die per 3 april 2019 wordt ingevoerd, er uitziet? Klopt het dat deze kan worden aangeduid als ‘fase 2’ van de door de Sultan gewenste Sharia-wetgeving?

3
Hoe heeft de internationale druk die sinds 2014 op Brunei is uitgevoerd er uitgezien? Wat maakte deze effectief? Hoe verklaart u dat Brunei nu alsnog de internationaal afgekeurde wetgeving invoert?

4
Welke mogelijkheden ziet u, al dan niet in Europees en internationaal verband, om te voorkomen dat de Sultan deze wetgeving per 3 april 2019 invoert?

5
Bent u bereid het initiatief te nemen om samen met internationale partners een publiek statement af te geven waarin u de voorbereidde wetgeving afkeurt en de Sultan oproept mensenrechten te verdedigen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

6
Welke mogelijkheden ziet u om via de handelsrelatie die Nederland en de Europese Unie hebben met Brunei de Sultan onder druk te zetten om zich aan internationale mensenrechten te houden en daarbij de voorliggende wetgeving niet in te voeren?

7
Kunt u inzichtelijk maken hoe de positie van het maatschappelijk middenveld er momenteel uitziet in Brunei?

8
Deelt u de opvatting dat de internationale gemeenschap een extra verantwoordelijkheid draagt om het lokale maatschappelijk middenveld te ondersteunen in landen waar deze onder druk staat? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u om dat veld, en met name mensenrechtenorganisaties en organisaties die opkomen voor LHBTI-rechten, extra te ondersteunen? Zo nee, waarom niet?


1) NOS Doodstraf dreigt vanaf volgende week voor homo’s in Brunei https://nos.nl/artikel/2277899-doodstraf-dreigt-vanaf-volgende-week-voor-homo-s-in-brunei.html


Gerelateerd

Doodstraf voor homo’s in Brunei

Het bericht dat Brunei extreme straffen invoert, onder meer de doodstraf voor homoseksuele handelingen

Het bericht dat in Brunei nieuwe shariawetten zijn ingevoerd

Het bericht ‘Oeganda komt opnieuw met wet voor doodstraf homoseksualiteit’

Het bericht 'Ze vermoordde haar man toen hij haar verkrachtte. Nu krijgt Noura (19) de doodstraf'

De berichten dat tegen vijf Soedische mensenrechtenactivistes de doodstraf is geëist

Het massaproces en de doodstraf voor een persfotograaf in Egypte

Het bericht 'Executie van Djalali uit Iran mogelijk nabij'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl