Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Opgesloten terrorist moet kunnen verdienen’Het bericht ‘Opgesloten terrorist moet kunnen verdienen’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z06267

2019Z06267

Vragen van de leden Laan-Geselschap en Van Wijngaarden (beiden VVD) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Opgesloten terrorist moet kunnen verdienen’(ingezonden 29 maart 2019)

1

Kent u het bericht ‘Opgesloten terrorist moet kunnen verdienen’? 1)

2

Waarom kiest de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ervoor beleid te herzien waardoor gedetineerde terroristen die op de nationale sanctielijst staan, in staat zijn geld te verdienen en/of geld te ontvangen?

3

Deelt u de mening dat tegoeden van gedetineerde terroristen terecht en met gelegitimeerde redenen zijn bevroren? Zo ja, wat vindt u van het voornemen van DJI hierin wijzigingen aan te brengen? En zo ja, wat gaat u doen om dit voornemen te stoppen? Zo nee, waarom niet?

4

Kunt u de motivering uiteenzetten die ten grondslag ligt aan de beperkingen voor veroordeelde terroristen om geld te verdienen? In hoeverre is die motivering volgens u niet meer valide?

5

Kunt u inzicht verschaffen in welke sancties er, naast het bevriezen van tegoeden, nog meer worden opgelegd aan veroordeelde terroristen? In hoeverre verschilt dit van sancties die worden opgelegd aan reguliere gedetineerden?

6

Is DJI voornemens meer sancties voor gedetineerde terroristen te versoepelen? Zo ja, kunt u de Kamer hierover informeren?

7

Welke criteria worden gehanteerd om het versoepelen van sancties mogelijk te maken en door wie zijn deze opgesteld?

1) NRC.nl, 26 maart 2019: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/26/opgesloten-terrorist-moet-kunnen-verdienen-a3954710


Gerelateerd

Het bericht ‘Opgesloten terrorist moet kunnen verdienen’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht ‘Brede onrust na aanval op joods restaurant’

Het bericht ‘All-points alert out for “most dangerous Portuguese terrorist of them all’

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

De brief ‘Uitvoering motie van de leden Laan-Geselschap en Van Toorenburg over de intrekking van het Nederlanderschap’

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Ziekmakende giftige dampen in varkensstallen en het aanhoudende gedogen daarvan

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl