Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Opgesloten terrorist moet kunnen verdienen’Het bericht ‘Opgesloten terrorist moet kunnen verdienen’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z06267

2019Z06267

Vragen van de leden Laan-Geselschap en Van Wijngaarden (beiden VVD) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Opgesloten terrorist moet kunnen verdienen’(ingezonden 29 maart 2019)

1

Kent u het bericht ‘Opgesloten terrorist moet kunnen verdienen’? 1)

2

Waarom kiest de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ervoor beleid te herzien waardoor gedetineerde terroristen die op de nationale sanctielijst staan, in staat zijn geld te verdienen en/of geld te ontvangen?

3

Deelt u de mening dat tegoeden van gedetineerde terroristen terecht en met gelegitimeerde redenen zijn bevroren? Zo ja, wat vindt u van het voornemen van DJI hierin wijzigingen aan te brengen? En zo ja, wat gaat u doen om dit voornemen te stoppen? Zo nee, waarom niet?

4

Kunt u de motivering uiteenzetten die ten grondslag ligt aan de beperkingen voor veroordeelde terroristen om geld te verdienen? In hoeverre is die motivering volgens u niet meer valide?

5

Kunt u inzicht verschaffen in welke sancties er, naast het bevriezen van tegoeden, nog meer worden opgelegd aan veroordeelde terroristen? In hoeverre verschilt dit van sancties die worden opgelegd aan reguliere gedetineerden?

6

Is DJI voornemens meer sancties voor gedetineerde terroristen te versoepelen? Zo ja, kunt u de Kamer hierover informeren?

7

Welke criteria worden gehanteerd om het versoepelen van sancties mogelijk te maken en door wie zijn deze opgesteld?

1) NRC.nl, 26 maart 2019: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/26/opgesloten-terrorist-moet-kunnen-verdienen-a3954710


Gerelateerd

Het bericht ‘Opgesloten terrorist moet kunnen verdienen’

Het bericht ‘Brede onrust na aanval op joods restaurant’

Het bericht ‘All-points alert out for “most dangerous Portuguese terrorist of them all’

Het bericht dat jongeren vaak ten onrechte worden opgesloten in isoleercellen

Het bericht ‘Jacques werd 2 jaar lang opgesloten om te 'genezen' van zijn homoseksualiteit’

Het bericht ‘Kinderen in de gesloten jeugdzorg te vaak opgesloten’

De brief ‘Uitvoering motie van de leden Laan-Geselschap en Van Toorenburg over de intrekking van het Nederlanderschap’

Het bericht ‘Terrorist krijgt slechts 4 jaar cel opgelegd’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl