Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘In paniek naar de grond om ’vreemde’ actie met Boeing en F-16’s’Het bericht ‘In paniek naar de grond om ’vreemde’ actie met Boeing en F-16’s’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z06148

2019Z06148

Vragen van de leden Belhaj en Paternotte (beiden D66) aan de staatssecretaris van Defensie over het bericht ‘In paniek naar de grond om ’vreemde’ actie met Boeing en F-16’s’(ingezonden 28 maart 2019)

1

Bent u bekend met het bericht ‘In paniek naar de grond om ’vreemde’ actie met Boeing en F-16’s’? 1)

2

Hoe duidt u de ontstane verontwaardiging en paniek onder Amsterdammers en omwonenden naar aanleiding van een onaangekondigde 'fly-by' met F16’s?

3

Klopt het dat de ’fly-by'-actie met F-16’s bewust werd stilgehouden? Kunt dit nader toelichten?

4

Kunt u duiden hoe het stilhouden van de ‘fly-by’ met F-16’s zich verhoudt tot het advies van de politie om op de dag zelf wél informatie te verschaffen?

5

Klopt het dat de Boeing 777-300 van de KLM en de F-16’s van de luchtmacht zeer laag boven Amsterdam hebben gevlogen? Kunt u dit nader specificeren?

6

In hoeverre heeft u met de ‘fly-by’-actie met F-16’s rekening gehouden met de veiligheid van Amsterdammers en omwonenden in de omgeving? Zijn vooraf veiligheidsrisico geïnventariseerd en geëvalueerd?

7

Wat zijn de kosten voor Defensie geweest voor het begeleiden van de Boeing 777-300 door F-16’s en komt dit voor rekening van Defensie?

8

Bent u bereid om geen jachtvliegtuigen meer in te zetten voor niet-militaire aangelegenheden?


1) Telegraaf, 15 maart 2019; https://www.telegraaf.nl/nieuws/3293043/in-paniek-naar-de-grond-om-vreemde-actie-met-boeing-en-f-16-s?utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=email


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl