Tweedemonitor / Kamervraag / Erkenning van de Golanhoogten als deel van IsraëlErkenning van de Golanhoogten als deel van Israël

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z06122

2019Z06122

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), De Roon (PVV) en Voordewind (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken over erkenning van de Golanhoogten als deel van Israël (ingezonden 28 maart 2019)

1

Kent u het bericht ‘Veel kritiek op Trumps erkenning Golanhoogten als deel Israël’? 1)

2

Op welke resoluties is het Nederlandse standpunt gebaseerd dat de Golanhoogten geen onderdeel uitmaken van Israël? In hoeverre zijn deze resoluties juridisch bindend?

3

Op welk moment en onder welke voorwaarden is Nederland bereid om, onder meer op basis van het internationaalrechtelijke ‘uti possidetis’-beginsel, over te gaan tot erkenning van de Golanhoogten als niet alleen de facto maar ook de jure Israëlisch grondgebied?

4

Beaamt u dat de inwoners van de Golan veiliger zijn onder Israëlische hoede dan onder het

schrikbewind van de Syrische dictator Assad?

5

Deelt u de mening dat de Golanhoogte voor Israël van groot strategisch en veiligheidsbelang is, niet alleen gezien de instabiliteit in Syrië als gevolg van de burgeroorlog, maar ook vanwege de groeiende Iraanse invloeden in Syrië?

1) www.nos.nl, vrijdag


Gerelateerd

Erkenning van de Golanhoogten als deel van Israël

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

De arresten van het Hof van Justitie

Antwoord op vragen van het lid De Groot over het bericht 'Boetes voor verstoren natuur op Waddenzee worden niet meer uitgedeeld'

Het bericht 'Kabinet gebruikt drukmiddelen niet om asielzoekers terug te sturen'

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl