Tweedemonitor / Kamervraag / Inning van alimentatieInning van alimentatie

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z05991

2019Z05991

Vragen van de leden De Lange, Van Gent (beiden VVD) en Peters (CDA) aan de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over inning van alimentatie. (ingezonden 27 maart 2019)

1

Heeft u kennisgenomen van de petitie van Super Singlemom 1) en hetgeen mevrouw E. Zeelenberg naar voren heeft gebracht bij het rondetafelgesprek Werkende armen d.d.7 maart 2019?

2

Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat ouders voor wie de rechter heeft bepaald dat zij recht hebben op alimentatie, dit laat of niet krijgen doordat de ex-partner niet wil betalen?

3

Bent u bereid een onderzoek te doen naar de mogelijkheden en gevolgen van het Landelijk Bureau Inning Ouderbijdragen (LBIO) meer prioritering te geven aan inning van loonbeslag? Zo ja, op welke termijn kunnen wij daar de resultaten van verwachten?

4

Bent u bereid de problematiek rond de inning van de ouderbijdragen - en een eventuele preferente positie teneinde oplopende schulden te voorkomen - een onderdeel te laten zijn van de kabinetsbrede schuldenaanpak?

5

Wat kunnen wij leren van de aanpak die anderen landen hebben voor het innen van alimentatie, zoals in Duitsland?

1) https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019D08258&did=2019D08258


Gerelateerd

Inning van alimentatie

Het bericht dat de vader van een ontvoerd kind alimentatie moet betalen

Het bericht dat de fiscale aftrek van partneralimentatie de komende jaren wordt verlaagd

Het bericht dat de vader van een ontvoerd kind alimentatie moet betalen

De inning van auteursrechten door collectieve beheersorganisaties

De inning Eritrese diasporabelasting nadat de Tijdelijk Zaakgelastigde persona non grata is verklaard

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De staat van onderhoud van het Kanaal van Gent naar Terneuzen en wateroverlast Sluiskil

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl