Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘Energiesystemen minder betaalbaar en niet duurzamer’Het artikel ‘Energiesystemen minder betaalbaar en niet duurzamer’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z05989

2019Z05989

Vragen van het lid Sienot (D66) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het artikel ‘Energiesystemen minder betaalbaar en niet duurzamer’(ingezonden 27 maart 2019)

1

Bent u bekend met het artikel 'Energiesystemen minder betaalbaar en niet duurzamer'? 1)

2

Welke acties onderneemt u om de ontwikkeling, genoemd in een recent rapport 2) van het World Economic Forum, waaruit dit artikel citeert, waaruit blijkt dat er de afgelopen vijf jaar wereldwijd beperkte vooruitgang is geboekt in de transitie naar duurzame energie, in nationaal en internationaal verband te keren?

3

Kunt u toelichten waarom energiesystemen duurder worden? In welke mate kunnen de spectaculaire kostendalingen voor zonne- en windenergie juist bijdragen aan het beperkt houden dan wel goedkoper maken van energiesystemen?

4

Weet u welke zestien landen de beloftes in het Parijs-akkoord van 2015 hebben omgezet in conforme reductiedoelstellingen van CO2? Kunt u toelichten welke plannen deze 16 landen hebben gemaakt en of dit landen betreffen met een hoge CO2-uitstoot?

5

Wat onderneemt u, gelet op hetgeen waar in het rapport specifiek naar wordt gekeken inzake ‘transitiegereedheid’, om hoger te scoren op aspecten waar ons land op dit moment achterblijft, zoals investeringsklimaat en menselijk kapitaal?

6

Kunt u toelichten waaraan Nederland een plek in de top 10 verdient en wat we kunnen leren van de nummer één, Zweden?

1) FD, 25 maart 2019;
2) http://www3.weforum.org/docs/WEF_Fostering_Effective_Energy_Transition_2019.pdf


Indiener

Matthijs Sienot (D66)


Gericht

Eric Wiebes (VVD)


Access ( 8212 )

Publicatiedatum
27 Maart 2019
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl