Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Franse staat koopt nieuwe aandelen Air France-KLM’Het bericht ‘Franse staat koopt nieuwe aandelen Air France-KLM’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z05823

2019Z05823

Vragen van de leden Paternotte (D66) en Sneller (D66) aan de ministers van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Franse staat koopt nieuwe aandelen Air France-KLM’. (ingezonden 26 maart 2019)

1

Bent u bekend met het bericht ‘Franse staat koopt nieuwe aandelen Air France-KLM’? 1)

2

Kunt u bevestigen dat de Franse staat haar aandelenportefeuille in Air France-KLM vergroot? Zo nee waarom niet?

3

Kunt u nader uiteen zetten of u betrokken of vooraf geïnformeerd bent geweest bij het besluit van de Franse staat om haar aandelenportefeuille te vergroten?

4

Kunt u uiteen zetten welke afspraken er zijn gemaakt over enige vorm van afstemming ten aanzien van toekomstige verwervingen van belangen in Air France-KLM?

5

Kunt u toelichten wat een dergelijke aandelenwerving van de Franse staat in Air France-KLM betekent voor de bestuurlijke verhoudingen in Air France-KLM, in het licht van de recente aandelenwerving van de Nederlandse staat in Air France-KLM?

6

Kunt u toelichten op welke wijze u het Nederlandse staatsbelang veiligstelt qua medezeggenschap in Air France-KLM? Kunt u daarbij toelichten of de Nederlandse staat conform de Franse wet Florange haar aandelen apart heeft gezet?

7

Wat is volgens u de reden dat de Franse staat juist nu haar aandelenportefeuille vergroot?

8

Kunt u toelichten waarom de Nederlandse staat geen vergelijkbare stappen neemt? Aangezien in het artikel wordt aangegeven dat de Nederlandse belangen niet in het gevaar zijn en dat daarom de Nederlandse staat geen extra aandelen aanschaft, kunt u aangeven wanneer dat wel het geval is geweest? Kunt u nader uiteen zetten, welke redenen er nu zijn om de Nederlandse aandelenportefeuille niet te vergroten die er wel waren in de maanden januari en februari?

9

Kunt u toelichten wat de consequenties zijn van deze aankoop van de Franse staat voor de staatgaranties en de afspraken die de Nederlandse staat in 2003-2004 heeft gemaakt met de Franse staat?

10

Deelt u de mening dat het van groot belang is dat zowel de Franse als de Nederlandse staat op een korte termijn hun aandelenportefeuilles dienen te verkleinen en zo mogelijk geheel dienen te verkopen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn zal dit gebeuren?

11

Kunt u deze vragen elk afzonderlijk beantwoorden?1) Up in the Sky, ‘Franse staat koopt nieuwe aandelen Air France-KLM (20 maart 2019) ( https://www.upinthesky.nl/2019/03/20/franse-staat-koopt-nieuwe-aandelen-air-france-klm/ )


Gerelateerd

Het uitblijven van een akkoord met de Franse Staat over het waarborgen van de Nederlandse publieke belangen na de aandelenaankoop van Air France-KLM

De berichten ‘Smith: Air France en KLM nog meer integreren’ en ‘France Hits Out at Dutch in Feud Over Air France-KLM Holdings’

Het bericht ‘Franse staat koopt nieuwe aandelen Air France-KLM’

De bonus voor de topman van Air France-KLM

Het uitblijven van resultaten na de aankoop van aandelen van Air France-KLM

De berichten dat er snel hulp nodig is bij KLM en dat de Franse overheid niet van plan is Air France te redden

Het nieuws dat de topman van Air France-KLM een bonus van twee miljoen euro ontvangt

Het bericht dat de klimaatplannen van grote luchtvaartmaatschappijen falen, o.a. in relatie tot de recente aankoop van aandelen Air France-KLM

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl