Tweedemonitor / Kamervraag / De brandbrief van de Raad van Toezicht van jeugdzorginstelling Elker – het Poortje



De brandbrief van de Raad van Toezicht van jeugdzorginstelling Elker – het Poortje

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z05748

2019Z05748

Vragen van de leden Kuiken en Nijboer (beiden PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brandbrief van de Raad van Toezicht van jeugdzorginstelling Elker – het Poortje (ingezonden 25 maart 2019)

1

Heeft u kennisgenomen van de aan u gerichte brief van de Raad van Toezicht (RvT) van Elker – het Poortje van 18 maart 2019?

2

Baart het u ook zorgen dat de RvT van een van de grootste jeugdzorginstellingen aangeeft dat instellingen niet meer in staat zijn goede en passende zorg te bieden aan kwetsbare jongeren?

Zo ja, welke stappen gaat u per direct zetten om deze onhoudbare situatie te verbeteren?

3

Erkent en herkent u de signalen dat zowel financiële tekorten alsook gebrek aan regie in de jeugdzorgtransitie leiden tot een uiterst penibele situatie waardoor jongeren “tussen wal en schip belanden, met ernstige beschadiging tot gevolg”?

4

Bent u bereid de regie op u te nemen en de condities te verbeteren waaronder alle betrokken partijen in gezamenlijke verantwoordelijkheid kunnen gaan werken aan het verbeteren van de jeugdzorg? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u een tijdspad hiervoor aangeven?

5

Bent u het met mij eens dat de bestaande actieprogramma’s ontoereikende maatregelen bieden om de huidige problematiek op te lossen? Zo nee, wat is volgens u de reden dat de RvT van deze jeugdzorginstelling nu de noodklok luidt?

6

Deelt u de mening dat het feit dat de RvT van Elker – het Poortje niet langer de verantwoordelijkheid over de kwaliteit van zorg en zelfs de veiligheid van haar cliënten kan dragen dermate serieus is dat concrete actie zo spoedig mogelijk nodig is? Zo ja, welke stappen overweegt u?

Indiener

Attje Kuiken (PvdA)

Henk Nijboer (PvdA)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


descriptionAccess ( 8153 )

Publicatiedatum
25 Maart 2019



Gerelateerd

De brandbrief van de Raad van Toezicht van jeugdzorginstelling Elker – het Poortje

De jeugdzorginstelling Elker – het Poortje

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De brandbrief van de FNV over de ambulancezorg

De definitieve sluiting van Het Poortje

het bericht dat «Jeugdzorginstelling eist dat ouders video van uit huis halen dochtertje van internet verwijderen»

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl