Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Windmolens medeoorzaak insectensterfte'Het bericht ‘Windmolens medeoorzaak insectensterfte'

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z05742

2019Z05742

Vragen van de leden Geurts en Agnes Mulder (beiden CDA) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Windmolens medeoorzaak insectensterfte' (ingezonden 25 maart 2019)

1

Kent u het bericht 'Miljarden insecten te pletter tegen windmolens'? 1)

2

Heeft u kennisgenomen van de studie van het Duitse instituut Luft- und Raumfahrtforschung (DLR) die stelt dat windparken mogelijk een veroorzaker zijn van een aanzienlijk deel van de vermindering van de populatie van vliegende insecten?

3

Kunt u een inhoudelijke reactie geven op de DLR-studie 'Modellanalyse liefert Hinweise auf Verluste von Fluginsekten in Windparks'? 2)

4

Kunt u een overzicht geven van beschikbare studies of rapporten over insectensterfte en windmolens?

5

Kunt u toelichten of en, zo ja, hoe in de vergunningverlening van windmolenparken rekening wordt gehouden met insecten? Zo nee, waarom wordt hier geen rekening mee gehouden?

6

Zijn er onderzoeken gedaan naar de gevolgen van zonneparken op insecten? Zo ja, welke en wat zijn daarvan de conclusies? Zo nee, waarom niet?

7

Worden de gevolgen van duurzame energieprojecten ook meegenomen in de nieuwe monitoring van het voorkomen van insecten, zodat de oorzaken van de waarschijnlijke afname en de complexiteit daarvan in beeld worden gebracht? Zo nee, waarom niet?

1) De Telegraaf, 22 maart 2019, https://www.telegraaf.nl/nieuws/3331858/miljarden-insecten-te-pletter-tegen-windmolens .

2) https://www.agrarheute.com/media/2019-03/et_1810_10_3_trieb_bcdr_51-55_ohne.pdf


Gerelateerd

De aanhoudende klachten rond windturbines en de onduidelijkheid over de geldende regels, de inspraak en de participatie bij het voornemen tot plaatsing van windturbines

Het bericht ‘Windmolens medeoorzaak insectensterfte'

Het bericht ‘Defensie ziet liever geen windmolens naast munitieopslag’

De verbijstering van politici over de totstandkoming van Windpark Spui in Piershil/Nieuw-Beijerland.

Het bericht ‘Directeur Astron over zijn radiotelescoop versus de windmolens: ‘Lofar zou van beschermd nationaal belang moeten zijn’’

Het bericht dat de gemeente Utrecht zonnevelden en windmolens in Rijnenburg en Reijerscop wil plaatsen

Woningbouw in polder Rijnenburg bij Utrecht

De gaswinning in Pernis naar aanleiding van het verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat om de gestelde vragen van het lid Agnes Mulder (CDA) in de tweede termijn van de Kamer tijdens het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen (d.d. 24 juni 2

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl