Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat journalisten aangifte moeten doenHet bericht dat journalisten aangifte moeten doen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z05738

Vragen van de leden Aartsen en Lodders (beiden VVD) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht dat journalisten aangifte moeten doen (ingezonden 25 maart 2019).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Adema en Vermast: «Journalisten moeten aangifte kunnen doen»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat de bedreigingen aan het adres van journalisten van de regionale omroep Omroep Flevoland zorgwekkend en zeer ongewenst zijn?

Vraag 3

Bent u bereid ervoor te zorgen dat het doen van aangifte makkelijker wordt gemaakt voor journalisten? Zo ja, hoe bent u voornemens dit te doen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Wat is uw oordeel over het feit dat de politie heeft gezegd dat «bedreiging» te moeilijk te bewijzen zou zijn?

Vraag 5

Bent u bereid maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat journalisten die bedreigd worden, de hulp krijgen die nodig is zodat zij hun werk normaal kunnen blijven doen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?


Indiener

Helma Lodders (VVD)

Thierry Aartsen (VVD)


Gericht

Arie Slob (CU)


Access ( 8158 )

Publicatiedatum
25 Maart 2019
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl