Tweedemonitor / Kamervraag / Het pleidooi van de Nationale ombudsman voor een aanwijzing aan Nederland wegens misstanden in Caribisch NederlandHet pleidooi van de Nationale ombudsman voor een aanwijzing aan Nederland wegens misstanden in Caribisch Nederland

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z05564

2019Z05564

Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het pleidooi van de Nationale ombudsman voor een aanwijzing aan Nederland wegens misstanden in Caribisch Nederland (ingezonden 21 maart 2019)

1

Kent u het bericht dat de Nationale ombudsman een aanwijzing van de Rijksministerraad aan Nederland bepleit wegens het laten bestaan van de schrijnende, sinds 2010 sterk toegenomen armoede op Sint Eustatius, Saba en Bonaire en voor de andere grote verschillen in basale sociaal-maatschappelijke voorzieningen tussen Caribisch en Europees Nederland? 1) Zo ja, wat vindt u van dit bericht?

2

Bent u bereid om in goed overleg met de Nationale ombudsman te bezien welke maatregelen getroffen moeten worden om de geconstateerde armoede en ongelijkheid tussen Caribisch en Europees Nederland terug te dringen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen stelt u zich voor?

1) https://koninkrijksrelaties.nu/2019/03/15/ombudsman-van-zutphen-pleit-voor-een-aanwijzing-aan-nederland-voor-het-laten-bestaan-van-misstanden-op-bes-eilanden/


Gerelateerd

Het bericht 'Ombudsman wil meer aandacht voor obstakels Caribische studenten'

Het pleidooi van de Nationale ombudsman voor een aanwijzing aan Nederland wegens misstanden in Caribisch Nederland

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht Ombudsman slaat alarm: 'Het centrum van Amsterdam is 's nachts een wetteloze jungle’ en daarbij het conceptrapport van de Ombudsman van Amsterdam

Discriminatie en etnisch profileren in alle lagen van de overheid

Het rapport ‘Duurzame en betaalbare energie in Caribisch Nederland’

Het uitblijven van een covid-19-bonus voor zorgprofessionals in Caribisch Nederland

Het bericht ‘Honderden ouderen in Caribisch Nederland hebben nauwelijks te eten’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl